UJP

  • OBVESTILO - Velik obseg prejetih eRačunov v javnem sektorju in velik obseg vprašanj izdajateljev
  • Poslovno poročilo o delu Uprave RS za javna plačila v letu 2014

PORTAL UJP E-RAČUN

novo

Spletna aplikacija UJP eRačun je namenjena izključno pravnim osebam iz gospodarskega sektorja in fizičnim osebam, ki izdajo proračunskim uporabnikom mesečno do 5 oziroma letno do 60 eRačunov.

 Uporabnikom operacijskega sistema Mac In Linux

 Obvestilo - dostop do portala UJP eRačun

 Obvestilo o kontaktnih podatkih za posredovanje vprašanj s področja eRačunov

 Priporočila za spletno varnost

UJP ODLOŽIŠČE VELIKIH DATOTEK

  novo

Spletna aplikacija UJP odložišče velikih datotek omogoča izmenjavo velikih datotek. Velika datoteka je priloga k računu v elektronski obliki (e-računi), ki se posreduje prek enotne vstopne oziroma izstopne točke prek UJP.

 Navodila za uporabo aplikacije UJP odložišče velikih datotek

TRANSAKCIJE ZAVEZANCEV INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

          
 

TZIJZ je spletna aplikacija za dostop do informacij javnega značaja o transakcijah v breme registriranih zavezancev v skladu z ZDIJZ. Podatki se osvežujejo dnevno.

 Informacije o TZIJZ

SPLETNA APLIKACIJA UJPnet


   Vstopna stran APO UJPnet - Za dostop je potrebno veljavno digitalno potrdilo!   Vstop v UJPnet. Potrebno je veljavno digitalno potrdilo. 

ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE


UJPnet je spletna aplikacija namenjena elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov.


 Informacije o UJPnet
 E-računi
 BETA UJPnet
 Kvalif. dig. potrdila
 Pogosta vprašanja
 KODE NAMENA
 
 
  
TEHNIČNA POMOČ

elektronski naslov:
telefonska številka:
05/3386 304
 
  
 Priporočila za spletno varnost

REGISTER PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV (iRPU)

    Iskanje po podatkih registra proračunskih uprabnikov

iRPU je spletna aplikacija za dostop do podatkov registra proročunskih uporabnikov in njihovih podračunov. Register se osvežuje dnevno.

 Informacije o registru proračunskih uporabnikov
 Seznami registra proračunskih uporabnikov
 Seznami podračunov javnofinančnih prihodkov
 Seznami PU za potrebe izmenjave eRačunov

KOTIČEK ZA RAZVIJALCE IT

Strukture datotek, preverjanje struktur, pretvorniki struktur, šifranti.

Strukture in šifranti TXT in XML datotek
Preverjanje struktur datotek
Program za konvertiranje NPIDOkonvSEPA
Pretvornik TKDIS.txt v EvropskiNalog.xml

PRIPOMBE, PREDLOGI, POHVALE

Vaše mnenje cenimo.

 Pošljite mnenje  Kontakti© 2015 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo