UJP

  • V skladu s 26. členom ZOPSPU (Ur. list RS, št. 59/2010, 111/2013) morajo od
    1. 1. 2015 dalje vsi proračunski uporabniki obvezno prejemati eRačune, izdajati pa samo v primeru, da je prejemnik eRačuna proračunski uporabnik.
  • Uprava Republike Slovenije za javna plačila opravlja plačilne storitve za proračunske uporabnike v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
  • Poslovno poročilo o delu Uprave RS za javna plačila v letu 2013

SPLETNA APLIKACIJA UJPnet

  Vstopna stran APO UJPnet - Za dostop je potrebno veljavno digitalno potrdilo!   Vstop v UJPnet. Potrebno je veljavno digitalno potrdilo.
 

UJPnet je spletna aplikacija namenjena elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov.

 


 Informacije o UJPnet
 E-računi
 BETA UJPnet
 Kvalif. dig. potrdila
 Pogosta vprašanja
 KODE NAMENA
 
 
  
TEHNIČNA PODPORA

elektronski naslov:
telefonska številka:
05/3386 304
 
  
 Priporočila za spletno varnost

PORTAL UJP E-RAČUN

   novo

Spletna aplikacija UJP eRačun je namenjena izključno pravnim osebam iz gospodarskega sektorja in fizičnim osebam. Prek spletne aplikacije UJP eRačun bo mogoče e-račune pošiljati v javni sektor od 1.1.2015 dalje. Do 1.1.2015 je na voljo testna verzija spletne aplikacije UJP eRačun.


Obvestilo - dostop do testne verzija portala UJP eRačun Priporočila za spletno varnost

TRANSAKCIJE ZAVEZANCEV INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

      novo
 

TZIJZ je spletna aplikacija za dostop do informacij javnega značaja o transakcijah v breme registriranih zavezancev v skladu z ZDIJZ. Podatki se osvežujejo dnevno.

 Informacije o TZIJZ

REGISTER PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

   Iskanje po podatkih registra proračunskih uprabnikov

iRPU je spletna aplikacija za dostop do podatkov registra proročunskih uporabnikov in njihovih podračunov. Register se osvežuje dnevno.

 Informacije o registru proračunskih uporabnikov
 Seznami registra proračunskih uporabnikov
 Seznami podračunov javnofinančnih prihodkov
 Seznami PU za potrebe izmenjave eRačunov

PRIPOMBE, PREDLOGI, POHVALE

Vaše mnenje cenimo.

 Pošljite mnenje  Kontakti© 2014 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo