UJP

  • V skladu s 26. členom ZOPSPU (Ur. list RS, št. 59/2010, 111/2013) morajo od
    1. 1. 2015 dalje vsi proračunski uporabniki obvezno prejemati eRačune, izdajati pa samo v primeru, da je prejemnik eRačuna proračunski uporabnik.
  • Uprava Republike Slovenije za javna plačila opravlja plačilne storitve za proračunske uporabnike v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
  • Poslovno poročilo o delu Uprave RS za javna plačila v letu 2013

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

  Vstopna stran APO UJPnet - Za dostop je potrebno veljavno digitalno potrdilo!   Vstop v UJPnet. Potrebno je veljavno digitalno potrdilo.

UJPnet je spletna aplikacija namenjena elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov.


 Informacije o UJPnet
 E-računi
 BETA UJPnet
 Kvalif. dig. potrdila
 Pogosta vprašanja
 KODE NAMENA
 
 
  
TEHNIČNA PODPORA

elektronski naslov:
telefonska številka:
05/3386 304
 
  
 Rezultati ankete o uporabi UJPnet
 Odgovori na najpogostejša vprašanja v spletni anketi o uporabi UJPnet

REGISTER PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

   Iskanje po podatkih registra proračunskih uprabnikov

iRPU je spletna aplikacija za dostop do podatkov registra proročunskih uporabnikov in njihovih podračunov. Register se osvežuje dnevno.

 Informacije o registru proračunskih uporabnikov
 Seznami registra proračunskih uporabnikov
 Seznami podračunov javnofinančnih prihodkov
 Seznami PU za potrebe izmenjave eRačunov

TRANSAKCIJE ZAVEZANCEV INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

      novo

UJP podatke o transakcijah v breme registriranih zavezancev v skladu z ZDIJZ, ki jih na podlagi Pravilnika o zbiranju podatkov o plačilnih transakcijah zavezancev za informacije javnega značaja dnevno prejme od ponudnikov plačilnih storitev do 10.00 ure, objavi isti dan po 12.00 uri.

Informacije o TZIJZ

TZIJZ je spletna aplikacija za dostop do informacij javnega značaja o transakcijah v breme registriranih zavezancev v skladu z ZDIJZ. Podatki se osvežujejo dnevno.

KOTIČEK ZA RAZVIJALCE IT

Strukture datotek, preverjanje struktur, pretvorniki struktur, šifranti.

Strukture in šifranti TXT in XML datotek
Preverjanje struktur datotek
Program za konvertiranje NPIDOkonvSEPA
Pretvornik TKDIS.txt v EvropskiNalog.xml
PRIPOMBE, PREDLOGI, POHVALE

Vaše mnenje cenimo.

 Pošljite mnenje  Kontakti© 2014 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo