UJP

  • Projekt »Readiness Of Slovenian E-invoicing« (ROSE)

 

PORTAL UJP eRačunSpletna aplikacija UJP eRačun je namenjena izključno pravnim osebam iz gospodarskega sektorja in fizičnim osebam, ki izdajo proračunskim uporabnikom letno do 60 eRačunov.

 Osnovne informacije
 Namestitev korenskega potrdila
 Priporočila za spletno varnost

 

UJP ODLOŽIŠČE VELIKIH DATOTEK

 

Spletna aplikacija UJP odložišče velikih datotek omogoča izmenjavo velikih datotek. Velika datoteka je priloga k računu v elektronski obliki (e-računi), ki se posreduje prek enotne vstopne oziroma izstopne točke prek UJP.

 Navodila za uporabo aplikacije UJP odložišče velikih datotek

TRANSAKCIJE ZAVEZANCEV INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

          
 

TZIJZ je spletna aplikacija za dostop do informacij javnega značaja o transakcijah v breme registriranih zavezancev v skladu z ZDIJZ. Podatki se osvežujejo dnevno.

 Informacije o TZIJZ

SPLETNA APLIKACIJA UJPnet


   Vstopna stran APO UJPnet - Za dostop je potrebno veljavno digitalno potrdilo!   Vstop v UJPnet. Potrebno je veljavno digitalno potrdilo. 

ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE


UJPnet je spletna aplikacija namenjena elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov.


 Informacije o UJPnet
 E-računi
 BETA UJPnet
 Kvalif. dig. potrdila
 Pogosta vprašanja
 KODE NAMENA
 
 
  
TEHNIČNA POMOČ

elektronski naslov:

telefonska številka:
05/3386 304
 
  
 Namestitev korenskega potrdila
 Priporočila za spletno varnost

REGISTER PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV (iRPU)

    Iskanje po podatkih registra proračunskih uprabnikov

iRPU je spletna aplikacija za dostop do podatkov registra proračunskih uporabnikov in njihovih podračunov. Register se osvežuje dnevno.

 Informacije o registru proračunskih uporabnikov
 Seznami registra proračunskih uporabnikov
 Seznami podračunov javnofinančnih prihodkov
 Seznami PU za potrebe izmenjave eRačunov

KOTIČEK ZA RAZVIJALCE IT

Strukture datotek, preverjanje struktur, pretvorniki struktur, šifranti.

Strukture in šifranti TXT in XML datotek
Preverjanje struktur datotek
Program za konvertiranje NPIDOkonvSEPA
Pretvornik TKDIS.txt v EvropskiNalog.xml

 

OBVESTILA

Naročanje na obvestila
23.06.2017

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet  NOVO

22.06.2017

Obvestilo o zaključku javne objave za zasedbo delovnega mesta razvojni inženir VII/2 - I (šifra DM 594) v Uradu UJP, Sektorju za informacijsko tehnologijo, Oddelku za razvoj in infrastrukturo  NOVO

22.06.2017

Obvestilo o zaključku javne objave za zasedbo delovnega mesta programer aplikacij VII/2 - I (šifra DM 587) v Uradu UJP, Sektorju za informacijsko tehnologijo, Oddelku za razvoj in infrastrukturo  NOVO

19.06.2017

Obvestilo o zaključku javne objave za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (svetovalec za poslovanje s PU), šifra DM 626, v Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Območni enoti UJP Novo mesto  NOVO

16.06.2017

Nov Pravilnik o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov in zunanjih ponudnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila in novi splošni pogoji poslovanja  NOVO

16.06.2017

Obvestilo proračunskim uporabnikom o potrditvi obrazca »IZPIS ODPRTIH POSTAVK – STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 30. 6. 2017«  NOVO

02.06.2017

Projekt »Readiness Of Slovenian E-invoicing« (ROSE)  NOVO

04.05.2017

Nov spletni certifikat in namestitev korenskega potrdila

12.04.2017

Ukinitev starega naslova spletnega mesta za dostop do UJPnet B2B

09.03.2017

Sprememba naslova spletnega mesta za dostop do UJPnet

12.02.2013

Javni poziv k izmenjavi e-računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila

IZOBRAŽEVANJE

Ni aktualnih izobraževanj.

PRIPOMBE, PREDLOGI, POHVALE

Vaše mnenje cenimo.

 Pošljite mnenje  Kontakti© 2017 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo