Spletno poslovanje prek UJPnet

Kvalificirana digitalna potrdila za dostop do UJPnet


Informacije o kvalificiranih digitalnih potrdilih so objavljene tukaj

Poteklo mi bo kvalificirano digitalno potrdilo, kaj moram storiti?   več
- pridobiti novo veljavno kvalificirano digitalno potrdilo,
- prek UJPnet zamenjati staro kvalificirano digitalno potrdilo z novim (zavihek Nastavitve/Menjava dig. potrdila).


Pri menjavi prek UJPnet je treba paziti na dvoje:

- da obstoječe kvalificirano digitalno potrdilo še ni poteklo,
- da je nameščena komponenta za elektronsko podpisovanje (testiranje elektronskega podpisa).
 

Če je kvalificirano digitalno potrdilo že preteklo, ga prek UJPnet ni možno zamenjati z novim. V tem primeru mora uporabnik UJPnet po prejemu novega kvalificiranega digitalnega potrdila prekopirati javni del certifikata in ga na zgoščenki ali USB ključku predložiti pristojni območni enoti UJP.
Dodatna pomoč se nahaja v Navodilu za delo z UJPnet (poglavje Nastavitve/Menjava digitalnega potrdila). 


Kako izvozim javni del certifikata (.CER) ?   več

Sodelavca, ki je uporabnik UJPnet in je prijavo opravil s službenim kvalificiranim digitalnim potrdilom, bo za stalno nadomestil nov sodelavec? Kaj je treba storiti?   več


Vloga za dostop do UJPnet

Kaj pri izpolnjevanju vloge za dostop do UJPnet pomenita pravica »Delni vpogled« in pravica »Vpogled na EZR«?  
več

Kako izpolniti vlogo za dostop do UJPnet za nadzornika javnofinančnih prihodkov?   več

 

- če je proračunski uporabnik eden izmed nadzornikov označi pravico »Samo delni vpogled«,

- če je proračunski uporabnik tako edini kot eden izmed nadzornikov označi pravico »Redni« in v seznamu podračunov navede podračune javnofinančnih prihodkov, za katere želi prejemati podatke ter pod zaporedno številko IV. označi še pravico »Delni vpogled«. Kako mora uporabnik izpolniti vlogo UJPnet, da lahko prejema delne izpise, poročila PDP in poročila B?   več 

Ali si na vlogi za dostop oziroma dodajanje/spreminjanje pravic UJPnet lahko dodelim pravico podpisa, čeprav nisem podpisnik na seznamu deponiranih podpisov?   več

Zakaj je treba oddati vlogo za dostop oziroma dodajanje/spreminjanje pravic UJPnet, ko UJPnet ponuja nove storitve?  več 

Ali je treba za dodatne pravice v UJPnet  izpolniti novo vlogo?  več 

Ali in zakaj je treba vlogo za dostop oziroma dodajanje/spreminjanje pravic UJPnet posredovati tudi po pošti?  več

Ali je vloga za dostop oziroma dodajanje/spreminjane pravic UJPnet lahko opremljena s faksimilom podpisa zakonitega zastopnika proračunskega uporabnika?  več


Geslo za dostop do UJPnet

Kaj storim, če poteče geslo za dostop do UJPnet, ki sem ga prejel na obvestilu uporabniku UJPnet , oziroma če pozabim geslo?  več


Nameščanje komponente za podpis

Namestitev komponente za podpis na testni strani UJPnet ni uspela. Kaj lahko naredim?  več 


Pošiljanja plačilnih navodil prek UJPnet

Ali lahko pripravim plačilna navodila, čeprav nisem podpisnik, le-ta pa jih samo še podpiše in posreduje v obdelavo?  
več 

Do katere ure najkasneje lahko posredujem plačilna navodila oziroma datoteke prek UJPnet?  več 

Kje lahko pridobim podatke o predpisanih strukturah za uvoz datotek s plačilnimi navodili v UJPnet (BN02, TPNO 70, evropski nalog)?  več 

Kje so objavljeni podatki, ki jih mora neposredni proračunski uporabnik vpisati v plačilna navodila v predpolje in polje referenca obremenitve?  več 

Ali lahko ustvarim paket, ki zajema plačilna navodila z različnimi denarnimi valutami?  več

Ali je možno shraniti podatke plačilnega navodila za naknadno hitro uporabo?  več

Kje v UJPnet lahko vidim, ali je bilo plačilo izvršeno? Ali lahko prek UJPnet prevzamem potrdilo o izvršenem plačilu?  več 

Ali lahko ponovno pošljem brisana oziroma zavrnjena plačilna navodila, ki so bila posredovana prek UJPnet?  več

Ali je možno natisniti že poslana plačilna navodila prek UJPnet?  več 

Ali lahko prek UJPnet posredujem pooblastilo za brisanje ali popravljanje že podpisanih oziroma poslanih plačilnih navodil?  več

Kje lahko vidim pakete s plačilnimi navodili z bodočim datumom valute plačila?  več 

Kje lahko spremljam statuse in pregledujem obdelane pakete s plačilnimi navodili?  več 


Razno

Kako lahko v zavihku Vpogledi/Promet urejam stolpce?  več

Kako lahko prek UJPnet pošljem reklamacijo/poizvedbo?  več
 

Ali moram kot izdajatelj e-računov podpisati tako e-račune kot ovojnice e-računa?  več
Uporaba spletne aplikacije UJPnet je podrobno opisana v Navodilu za delo z UJPnet.


© 2018 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo