Območna enota UJP Žalec


 

Vodja območne enote:


Naslov:Telefon:

E-mail:

p.p. Darinka ARH PILIH
 

p.p. 90
Šlandrov trg 22 
3310 Žalec

(03) 7134-800

   
Uradne ure:

Ponedeljek    od 8.00 do 14.00 ure
Torek od 8.00 do 14.00 ure
Sreda od 8.00 do 16.00 ure
Četrtek od 8.00 do 14.00 ure
Petek od 8.00 do 14.00 ure
 

Območna enota UJP Žalec posluje s proračunskimi uporabniki iz naslednjih občin:

   
149-BISTRICA OB SOTLI
151-BRASLOVČE
011-CELJE
154-DOBJE
155-DOBRNA
030-GORNJI GRAD
051-KOZJE
057-LAŠKO
062-LJUBNO
067-LUČE
079-MOZIRJE
083-NAZARJE
092-PODČETRTEK
173-POLZELA
174-PREBOLD
099-RADEČE
209-REČICA OB SAVINJI
106-ROGAŠKA SLATINA
107-ROGATEC
114-SLOVENSKE KONJICE
180-SOLČAVA
120-ŠENTJUR PRI CELJU
124-ŠMARJE PRI JELŠAH
125-ŠMARTNO OB PAKI
126-ŠOŠTANJ
127-ŠTORE
184-TABOR
133-VELENJE
137-VITANJE
139-VOJNIK
189-VRANSKO
144-ZREČE
190-ŽALEC

© 2017 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo