eRačun

Kako se v UJPnet in na portalu UJP eRačun pripravi oziroma vnese dobropis? več


Nekateri izdajatelji omogočajo pošiljanje eRačunov v spletno banko prejemnika in na elektronski naslov prejemnika. Ali lahko proračunski uporabniki od teh izdajateljev prejemajo eRačune na elektronske naslove?
več

Ali so glede imena ovojnice eRačuna kakšne posebne zahteve? več

Ali je mogoče pripraviti eno ovojnico, ki vsebuje več eRačunov? več

Ali je v ovojnico eRačuna treba vpisati davčno številko prejemnika, če je prejemnik eRačuna proračunski uporabnik? več

Katera BIC koda se uporablja v ovojnici eRačuna, kadar je prejemnik ali izdajatelj eRačuna proračunski uporabnik? več

Na kakšen način lahko proračunski uporabnik sam pripravi eRačun? več

Kako v eSlogu pripraviti e-račun, ki vsebuje več podatkov, kot jih lahko vpišemo v eSlog? več

Ali je storitev prejemanja eRačunov plačljiva? Ali je mogoče eRačune prejete v UJPnet izvažati? več

Ali je prejemniku proračunskemu uporabniku prek UJPnet omogočeno potrjevanje oziroma zavračanje prejetih eRačunov? več

Ali morajo vsi dobavitelji proračunskih uporabnikov od 1. 1. 2015 dalje za opravljene storitve in dobavljeno blago pošiljati eRačune (tudi npr. kmetje, samostojni podjetniki) oziroma kako jih lahko pošiljajo? več

V upravnih in sodnih postopkih sodelujejo izvedenci, ki po naročilu upravnega organa oziroma sodišča pripravijo izvedeniško mnenje. Izvedenci račun za izvedeniško mnenje izstavijo upravnemu organu oziroma sodišču. Stroški izvedencev so stroški stranke, upravni organ oziroma sodišče pa te stroške poravna iz založenih sredstev stranke. Ali bodo morali v navedenih primerih izvedenci po 1. 1. 2015 pošiljati upravnim organom oziroma sodiščem e-račune? več

Ali je datum 1. 1. 2015 vezan na datum opravljene storitve/dobave blaga, na datum izdaje računa ali na datum prejema računa? več

Ali morajo izdajatelji pošiljati e-račune proračunskim uporabnikom, ki plačujejo blago/storitev z gotovino ali s plačilno kartico ali brezgotovinsko (s plačilno, kreditno ali drugo kartico z dobroimetjem) prek spletne aplikacije prodajalca blaga/izvajalca storitve? več


Ali se obveza pošiljanja eRačunov proračunskim uporabnikom od 1. 1. 2015 dalje nanaša tudi na spremljajoče dokumente računa (npr. dobavnice, naročilnice, specifikacije)? več

Ali morajo od 1. 1. 2015 dalje pošiljati e-račune proračunskim uporabnikom tudi tuje pravne osebe? več

Kako se dobavitelj proračunskega uporabnika oziroma poslovni subjekt vključi v seznam izdajateljev eRačunov? več

Ali mora biti eRačun podpisan? Podpis po XMLDsig ali podpis po eSLOG-u (XADES)? več

Kako je urejeno pošiljanje spremljajočih dokumentov (prilog) k eRačunom? Predvsem v zdravstvenih ustanovah priloge k računom vsebujejo občutljive osebne podatke o pacientih (napotnice, obračune izvedenih preiskav, posegov itd.), poleg tega so te priloge zelo velike. več

Ali je treba tudi za odločbe in sklepe, izdane v upravnih ali sodnih postopkih, ki so podlaga za plačilo, izdati e-račune? večOd katerega dneva se šteje datum zapadlosti e-računa oziroma datum prejema e-računa pri proračunskem uporabniku?
več

Katero vrsto in številko referenčnega dokumenta se vpiše v e-račun? več

Ali lahko proračunski uporabniki pošiljajo račune v pdf obliki na elektronske naslove prejemnikov?

več


Pogosta vprašanja objavljena na spletni strani SLOVENSKI eRAČUN
Pojasnila v zvezi z eRačuni v povezavi z gradbenimi situacijami
 

© 2017 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo