Sistem spletnih plačil

Sistem spletnih plačil

Sistem spletnih plačil omogoča, da se s plačilnimi in kreditnimi karticami ali prek sistema spletnega bančništva in sistema mobilne telefonije ali z drugimi plačilnimi sredstvi brezgotovinsko plačujejo elektronske storitve v upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih ali druge storitve, blago in izdelki (v nadaljevanju e-storitve), ki jih proračunski uporabniki zagotavljajo svojim strankam prek spletnih portalov.

Proračunski uporabniki, ki svojim strankam omogočajo spletna plačila storitev in blaga (v nadaljevanju ponudniki e-storitev), lahko prejemajo plačila za svoje spletne storitve in prodano blago ter izmenjujejo podatke o plačilnih transakcijah le prek sistema spletnih plačil (v nadaljevanju UJP e-plačila), ki ga upravlja UJP.

Plačevanje e-storitev poteka prek plačilnih servisov, ki omogočajo naslednje načine plačevanja:

  • prek spletnih bank,
  • s plačilnimi oziroma kreditnimi karticami ter
  • z uporabo mobilne telefonije.

Seznam plačilnih servisov

Seznam e-storitev

Seznam proračunskih uporabnikov, ponudnikov e-storitev


Vključitev v sistem spletnih plačil


Ponudniki e-storitve, ki se želijo vključiti v UJP e-plačila, posamezni plačilni servis ali posamezno vrsto e-storitve, morajo izpolniti Vlogo za vključitev v sistem spletnih plačil, ki vključuje sprejem Splošnih pogojev poslovanja UJP.

Vlogo za vključitev v sistem spletnih plačil opremljeno z žigom in podpisom zakonitega zastopnika proračunskega uporabnika, posredujejo na naslov Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali skenirano na elektronski naslov .


Izključitev iz sistema spletnih plačil

Ponudniki e-storitve, ki želijo izključitev iz UJP e-plačil, posameznega plačilnega servisa ali posamezno e-storitev, morajo izpolniti Vlogo za izključitev iz sistema spletnih plačil.

Vlogo za izključitev iz sistema spletnih plačil opremljeno z žigom in podpisom zakonitega zastopnika proračunskega uporabnika, posredujejo na naslov Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali skenirano na elektronski naslov .


Nadomestila in stroški plačilnih transakcij, izvršenih prek sistema spletnih plačil


Nadomestila in stroški plačilnih transakcij, izvršenih prek sistema spletnih plačil, se obračunavajo v skladu s pogodbami, sklenjenimi med UJP in plačilnimi servisi.

UJP plača nadomestila in stroške plačilnih transakcij, izvršenih prek UJP e-plačil, ki jih zaračunavajo plačilni servisi. 
 


Pravna podlaga


Obvestila


Morebitna vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov  ali na telefonsko število   01 475 16 40.© 2017 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo