UJP


  • UJP omogoča zavezancem plačevanje obveznih dajatev s plačilnimi karticami in z mobilnimi denarnicami, ki podpirajo plačevanje s plačilnimi karticami, brez stroškov plačilnih storitev.
  • Ukrep »Readiness Of Slovenian E-invoicing« (ROSE)

  • Operacija »ePlačam«

  • Poslovno poročilo Uprave Republike Slovenije za javna plačila za leto 2018
  • Zloženka o spletni varnosti

PORTAL UJP eRačunSpletna aplikacija UJP eRačun je namenjena izključno pravnim osebam iz gospodarskega sektorja in fizičnim osebam, ki izdajo proračunskim uporabnikom letno do 60 eRačunov.

 Osnovne informacije
 Namestitev korenskega potrdila
 Priporočila za spletno varnost

 

UJP ODLOŽIŠČE VELIKIH DATOTEK

 

Spletna aplikacija UJP odložišče velikih datotek omogoča izmenjavo velikih datotek. Velika datoteka je priloga k računu v elektronski obliki (e-računi), ki se posreduje prek enotne vstopne oziroma izstopne točke prek UJP.

 Osnovne informacije
 Namestitev korenskega potrdila
 Priporočila za spletno varnost

TRANSAKCIJE ZAVEZANCEV INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

          
 

TZIJZ je spletna aplikacija za dostop do informacij javnega značaja o transakcijah v breme registriranih zavezancev v skladu z ZDIJZ. Podatki se osvežujejo dnevno.

 Informacije o TZIJZ

SPLETNA APLIKACIJA UJPnet


   Vstopna stran APO UJPnet - Za dostop je potrebno veljavno digitalno potrdilo!   Vstop v UJPnet. Potrebno je veljavno digitalno potrdilo. 

ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE


UJPnet je spletna aplikacija namenjena elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov.


 Informacije o UJPnet
 E-računi
 BETA UJPnet
 Kvalif. dig. potrdila
 Pogosta vprašanja
 KODE NAMENA
 
 
  
TEHNIČNA POMOČ

elektronski naslov:

telefonska številka:
05/3386 304
 
  
 Namestitev korenskega potrdila
 Priporočila za spletno varnost

REGISTER PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV (iRPU)

    Iskanje po podatkih registra proračunskih uprabnikov

iRPU je spletna aplikacija za dostop do podatkov registra proračunskih uporabnikov in njihovih podračunov. Register se osvežuje dnevno.  INFO
 Seznami registra proračunskih uporabnikov

JAVNOFINANČNI PRIHODKI
 Seznami podračunov javnofinančnih prihodkov

KOTIČEK ZA RAZVIJALCE IT

Strukture datotek, preverjanje struktur, pretvorniki struktur, šifranti.

Strukture in šifranti TXT in XML datotek
Preverjanje struktur datotek
Program za konvertiranje NPIDOkonvSEPA
Pretvornik TKDIS.txt v EvropskiNalog.xml

 

OBVESTILA

Naročanje na obvestila
21.02.2019

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (svetovalec za poslovanje s PU), šifra DM 626, v Območni enoti UJP Postojna (2 delovni mesti)  NOVO

21.02.2019

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (svetovalec za poslovanje s PU), šifra DM 626, v Območni enoti UJP Žalec (2 delovni mesti)  NOVO

21.02.2019

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (svetovalec za poslovanje s PU), šifra DM 626, v Območni enoti UJP Kranj (2 delovni mesti)  NOVO

21.02.2019

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta vodja oddelka, šifra DM 539, v Uradu UJP, Sektorju za informacijsko tehnologijo, Oddelku za razvoj in infrastrukturo  NOVO

18.02.2019

Nov šifrant kod namenov plačila  NOVO

31.01.2019

Aneks h krovni pogodbi za proračunske uporabnike, ki so vključeni v sistem eArhiv pri Pošti Slovenije  NOVO

28.01.2019

Nov enotni spletni portal UJP e-trgovina in novi Splošni pogoji poslovanja sistema spletnih plačil UJP  NOVO

21.01.2019

Uvedba eIOP in eOpominov  NOVO

11.01.2019

Zviševanje nivoja varnosti spletnih storitev Uprave Republike Slovenije za javna plačila  NOVO

28.12.2018

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

27.11.2018

Plačevanje obveznih dajatev na novih negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam v Ljubljani in Novem mestu

19.11.2018

Poslovna analitika – nova storitev v spletni aplikaciji UJPnet

02.10.2018

Nova verzija podpisne komponente

27.03.2018

Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam brez stroškov plačilnih storitev

11.10.2017

Operacija ePlačam

12.02.2013

Javni poziv k izmenjavi e-računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila

PRIPOMBE, PREDLOGI, POHVALE

Vaše mnenje cenimo.

 Pošljite mnenje  Kontakti© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo