Seznami registra proračunskih uporabnikov (RPU)

Seznami neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov:

 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (31. 10. 2018).xlsx (377 kB)
 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (31. 12. 2017).xlsx (384 kB)
 

 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov v txt obliki (31. 10. 2018).txt  (432 kB)
 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov v txt obliki (31. 12. 2017).txt (440 kB)


Seznama EZR občin in pristojnih območnih enot UJP (OE UJP):

 Seznam EZR občin in pristojnih OE UJP.doc (266 kB)
 Seznam OE UJP s pristojnostmi po občinah.doc (173 kB)


Seznam šifer in zakladnic občin:

 Seznam upravljavcev sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.xls (66kB)

Seznami računov/podračunov:

 Seznam podračunov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (31. 12. 2017).xls (635 kB)
 Seznam podračunov za namen nakazovanja začasno zaseženih ali odvzetih denarnih sredstev - sodni depoziti.xls (40 kB)
 Seznam podračunov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (31. 10. 2018).xlsx (487 kB)
 Seznam podračunov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (31. 12. 2017).xlsx (492 kB)
 Seznam posebnih namenskih transakcijskih računov (31. 10. 2018).xlsx (10 kB)
 Seznam posebnih računov z ničelnim stanjem (gotovinskih računov), ki jih imajo proračunski uporabniki odprte pri poslovnih bankah (31. 10. 2018).xlsx (490 kB)

 


© 2018 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo