Seznami registra proračunskih uporabnikov (RPU)

Seznami neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov:

 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (31. 3. 2020).xlsx (376 kB)
 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (31. 12. 2019).xlsx (378 kB)
 

 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov v txt obliki (31. 3. 2020).txt (433 kB)
 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov v txt obliki (31. 12. 2019).txt (433 kB)

 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov s pristojnimi resornimi ministrstvi ali občinami, ki pokrivajo področja delovanja proračunskih uporabnikov (31. 3. 2020).xlsx (114 kB)
      

Seznama EZR občin in pristojnih območnih enot UJP (OE UJP):

 Seznam EZR občin in pristojnih OE UJP.doc (266 kB)
 Seznam OE UJP s pristojnostmi po občinah.doc (173 kB)


Seznam šifer in zakladnic občin:

 Seznam upravljavcev sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.xls (66kB)

Seznami računov/podračunov:

 Seznam podračunov za namen nakazovanja začasno zaseženih ali odvzetih denarnih sredstev - sodni depoziti.xls (14 kB)
 Seznam podračunov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (31. 3. 2020).xlsx (481 kB)
 Seznam posebnih namenskih transakcijskih računov (31. 3. 2020).xlsx (10kB)
 Seznam posebnih računov z ničelnim stanjem (gotovinskih računov), ki jih imajo proračunski uporabniki odprte pri poslovnih bankah (31. 3. 2020).xlsx (75 kB)

 


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo