Seznami registra proračunskih uporabnikov (RPU)

Seznami neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov:

 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (31. 7. 2020).xlsx (1214 kB)
 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (31. 12. 2019).xlsx (378 kB)
 

 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov v txt obliki (31. 7. 2020).txt (433 kB)
 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov v txt obliki (31. 12. 2019).txt (433 kB)

 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov s pristojnimi resornimi ministrstvi ali občinami, ki pokrivajo področja delovanja proračunskih uporabnikov.xlsx (113 kB)
      

Neposredni dostop do aktualnega Seznama neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov 


Za razvijalce IT je na povezavi
https://www.lujp.gov.si/RPU/ListRpuTxt.aspx?datum=26.2.2020 omogočen prevzem trenutno veljavnega Seznama neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov v txt obliki.


Seznama EZR občin in pristojnih območnih enot UJP (OE UJP):

 Seznam EZR občin in pristojnih OE UJP.doc (1. 6. 2020) (65 kB)
 Seznam OE UJP s pristojnostmi po občinah.doc (173 kB)


Seznam šifer in zakladnic občin:

 Seznam upravljavcev sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.xls (1. 6. 2020) (17kB)


Seznami računov/podračunov:

 Seznam podračunov za namen nakazovanja začasno zaseženih ali odvzetih denarnih sredstev - sodni depoziti.xls (14 kB)
 Seznam podračunov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (31. 7. 2020).xlsx (1550 kB)
 Seznam posebnih namenskih transakcijskih računov (31. 7. 2020).xlsx (26 kB)
 Seznam posebnih računov z ničelnim stanjem (gotovinskih računov), ki jih imajo proračunski uporabniki odprte pri poslovnih bankah (31. 7. 2020).xlsx (73 kB)