Seznami registra proračunskih uporabnikov (RPU)

Seznami neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov:

 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (31. 5. 2020).xlsx (378 kB)
 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (31. 12. 2019).xlsx (378 kB)
 

 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov v txt obliki (31. 5. 2020).txt (433 kB)
 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov v txt obliki (31. 12. 2019).txt (433 kB)

 Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov s pristojnimi resornimi ministrstvi ali občinami, ki pokrivajo področja delovanja proračunskih uporabnikov (31. 5. 2020).xlsx (113 kB)
      

Neposredni dostop do aktualnega Seznama neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov 


Za razvijalce IT je na povezavi
https://www.lujp.gov.si/RPU/ListRpuTxt.aspx?datum=26.2.2020 omogočen prevzem trenutno veljavnega Seznama neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov v txt obliki.


Seznama EZR občin in pristojnih območnih enot UJP (OE UJP):

 Seznam EZR občin in pristojnih OE UJP.doc (1. 6. 2020) (65 kB)
 Seznam OE UJP s pristojnostmi po občinah.doc (173 kB)


Seznam šifer in zakladnic občin:

 Seznam upravljavcev sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.xls (1. 6. 2020) (17kB)


Seznami računov/podračunov:

 Seznam podračunov za namen nakazovanja začasno zaseženih ali odvzetih denarnih sredstev - sodni depoziti.xls (14 kB)
 Seznam podračunov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (31. 5. 2020).xlsx (481 kB)
 Seznam posebnih namenskih transakcijskih računov (31. 5. 2020).xlsx (11kB)
 Seznam posebnih računov z ničelnim stanjem (gotovinskih računov), ki jih imajo proračunski uporabniki odprte pri poslovnih bankah (31. 5. 2020).xlsx (203 kB)