Območna enota UJP Žalec


 

Vodja območne enote:


Naslov:Telefon:

E-mail:

p.p. Darinka ARH PILIH
 

p.p. 90
Šlandrov trg 22 
3310 Žalec

(03) 7134-800

Uradne ure:

Ponedeljek    od 8.00 do 15.00
Torek od 8.00 do 15.00
Sreda od 8.00 do 17.00
Četrtek od 8.00 do 15.00
Petek od 8.00 do 15.00

Dislocirana enota: negotovinsko plačilno mesto Celje

Aškerčeva ulica 12
3000 Celje

Uradne ure dislocirane enote negotovinsko plačilno mesto Celje:
 
Ponedeljek    od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00
Torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00
Sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
Petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00

 
 

Območna enota UJP Žalec posluje s proračunskimi uporabniki iz naslednjih občin:

   
149-BISTRICA OB SOTLI
151-BRASLOVČE
011-CELJE
154-DOBJE
155-DOBRNA
030-GORNJI GRAD
051-KOZJE
057-LAŠKO
062-LJUBNO
067-LUČE
079-MOZIRJE
083-NAZARJE
092-PODČETRTEK
173-POLZELA
174-PREBOLD
099-RADEČE
209-REČICA OB SAVINJI
106-ROGAŠKA SLATINA
107-ROGATEC
114-SLOVENSKE KONJICE
180-SOLČAVA
120-ŠENTJUR PRI CELJU
124-ŠMARJE PRI JELŠAH
125-ŠMARTNO OB PAKI
126-ŠOŠTANJ
127-ŠTORE
184-TABOR
133-VELENJE
137-VITANJE
139-VOJNIK
189-VRANSKO
144-ZREČE
190-ŽALEC

© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo