JAVNA NAROČILA

 

Oznaka Naslov Datum objave Status naročila
JNMV 1/2020-NPM Storitev zagotavljanja plačevanja obveznih dajatev s plačilnimi karticami preko POS terminalov na negotovinskih plačilnih mestih

Obrazci
15.01.2020  Oddano
JN000175/2020-X01
 
JNMV 4/2019-SU Dobava, namestitev in konfiguracija komunikacijske opreme (stikal in usmerjevalnikov)

Obrazci
15.10.2019  

Oddano

JN007199/2019-X01
JNMV 3/2019-Oracle Tehnična podpora za licenčno programsko opremo Oracle

Obrazci
19.09.2019  

Oddano

JN006511/2019-X01

JNMV 2/2019-UOPRS Dobava, namestitev, konfiguracija in garancijsko vzdrževanje programske opreme, namenjene za podporo upravljanju osebnih podatkov in zbiranje revizijske sledi

Obrazci
05.08.2019  Oddano JN005569/2019-X01

JNMV 1/2019-OTP

Dobava, namestitev, konfiguracija

in garancijsko vzdrževanje opreme, namenjene za

generiranje enkratnih gesel

Obrazci

12.02.2019

 

Oddano

JN000771/2019-X01

JNMV 7/2018-EP Vzdrževanje in nadgradnja aplikativne programske opreme UJP e-Plačila

Obrazci
19.11.2018

Oddano

JN007956/2018-X01

JNMV 6/2018-VPNI Storitev virtualnega navideznega zasebnega omrežja in dostop do interneta

Obrazci
16.10.2018

Oddano

JN007182/2018-X01

JN 2/2018-TOBZ Izdelava, tiskanje in dobava tobačnih znamk

Obrazci

Obrazec ESPD
07.09.2018 Ni oddano (zavrnjene vse ponudbe) JN006205/2018-C01
JNMV 5/2018-PP Menjava zunanje požarne pregrade, vzpostavitev notranje požarne pregrade in aplikativne kontrole

Obrazci
23.07.2018 Ni oddano (zavrnjene vse ponudbe) JN005087/2018-X01
JNMV 4/2018-FW Menjava zunanje požarne pregrade, vzpostavitev notranje požarne pregrade in aplikativne kontrole

Obrazci
08.06.2018 Ni oddano (zavrnjene vse ponudbe) JN003770/2018-X01
JN 1/2018-APO-OPPS Vzdrževanje in nadgradnja aplikativne programske opreme za obdelavo podatkov plačilnih storitev

Obrazci

Obrazec ESPD
28.03.2018  Oddano
JN002179/2018-C01
JNMV 2/2018-MobN Prilagoditev spletne aplikacije UJP e-Plačila za plačevanje storitev proračunskih uporabnikov z uporabo mobilnih naprav

Obrazci
18.01.2018 Oddano
JN000274/2018-X01
JNMV 1/2018-Spletni portal Vzpostavitev enotnega spletnega portala za proračunske uporabnike in nadgradnja aplikativne programske opreme UJP e-Plačila

Obrazci
17.01.2018 Oddano
JN000252/2018-X01
JNMV 9/2017-DWDM Najem prenosne poti preko DWDM optične tehnologije

Obrazci
22.12.2017

Oddano

JN010399/2017-X01
JNMV 07/2017 Vzdrževanje strežnikov, podatkovnih sistemov in mrežne opreme

Obrazci
12.10.2017

Oddano

JN008826/2017-X01
JNMV 06/2017-HP-O Vzdrževanje HP in Oracle strežniške strojne in programske opreme

Obrazci
06.10.2017

Oddano

JN008670/2017-X01
JN 1/2017-UJPnet-APO Vzdrževanje, nadzor in nadgradnja sistema UJPnet in aplikativne programske opreme  »iRPU«, »DelniAdmin«, »BS klient«, »Časovni žig«, »ERačunStroški«, »EIzvršbe« in  »Portal UJP« s podsistemi »UJP eRačun«, »TZIJZ« in »UJP ovd« ter vzpostavitev, vzdrževanje in  nadgradnja novega sistema mUJPnet in mUJPnet BI

Obrazec 1;

Obrazec 2;

Obrazec 2A;

Obrazec 3;

Obrazec 4;

Obrazec 5;

Obrazec 6;

Obrazec 7;

Obrazec 8;

Obrazec 9;

Obrazec 10;

Obrazec 11;

Obrazec 12;

Obrazec 13;
Obrazec ESPD.
 13.09.2017

Oddano

JN008175/2017-C01
JNMV 04/2017-DS Dobava, namestitev, konfiguracija in garancijsko vzdrževanje diskovnih sistemov

Obrazci
13.09.2017 Oddano
JN008143/2017-X01
 
JNMV 03/2017-BazS Dobava, namestitev, konfiguracija in vzdrževanje baznih strežnikov

Obrazci
13.09.2017 Oddano
JN008132/2017-X01
SJN 1/2017-eHramba Zajem in hramba računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki

Obrazci

Seznam proračunskih uporabnikov

Obrazec ESPD
30.03.2017 Oddano
JN002631/2017-C01