Izpisek domača valuta

Struktura datoteke za izpisek v domači valuti

Struktura datoteke za prevzem izpiskov (stanje) TKIZP.TXT

Datoteka vključuje stavek o stanju, lahko pa vključuje tudi stavek obvestila.

Prevzem podatkov od UJP - TKIZP.TXT

Struktura stavka o stanju:

To je stavek vrste '01' in vsebuje podatke o stanju na podračunu. V datoteki je lahko en stavek o stanju.
 
Pozicija
Dolžina
Tip
Opis polja
Opomba
1
2
A
Vrsta stavka  
= '01'
3
18
A
Številka računa ali podračuna proračunskega uporabnika
- izpisek v domači valuti: zadnja tri mesta so prazna
- izpisek v tuji valuti: zadnja tri mesta so oznaka valute (številčna oznaka)
21
8
A
Datum obdelave
DDMMLLLL
29
8
A
Datum predhodnega izpiska
DDMMLLLL
37
18
N
Prejšnje stanje, ki je končno stanje prejšnjega izpiska.
S centi oziroma z decimalkami v valuti izpiska brez decimalnega znaka.
55
6
N
Število transakcij v breme
 
61
18
N
Dnevni promet v breme poravnano
S centi oziroma z decimalkami v valuti izpiska brez decimalnega znaka.
79
6
N
Število transakcij v dobro
 
85
18
N
Dnevni promet v dobro
S centi oziroma z decimalkami v valuti izpiska brez decimalnega znaka.
103
18
N
Novo stanje – končno stanje
 
121
6
N
Število transakcij v dnevni čakalni vrsti
 
127
18
N
Skupni znesek v dnevni čakalni vrsti
S centi oziroma z decimalkami v valuti izpiska brez decimalnega znaka.
145
3
N
Številka izpiska
 

Datum predhodnega izpiska je lahko enak datumu obdelave, če gre za prvi izpisek.

Struktura stavka obvestila:

Stavek obvestila ima vrsto stavka '99' in vsebuje obvestilo UJP za prejemnika. V datoteki je lahko poljubno število stavkov te vrste. 

Pozicija
Dolžina
Tip
Opis polja
Opomba
1
2
A
Vrsta stavka
= '99'
3
18
A
Številka podračuna ali računa
 
21
8
A
Datum
DDMMLLLL
29
116
A
Obvestilo plačniku
Vsebina obvestila.
145
3
N
Zaporedna številka zapisa
Zaporedna številka vrstice obvestila.

Dodatna pojasnila:
  • Dolžina posameznega stavka je 147 znakov.
  • Vsa numerična polja ('N') se zapišejo z vodilnimi ničlami.
  • Negativni predznak se lahko nahaja na prvem mestu numeričnega polja. Pojavi se lahko le v poljih 'prejšnje stanje' in 'novo stanje'.
Prevzem podatkov od UJP - TKDIS.TXT

Struktura datoteke za prevzem izpiskov v domači valuti (razčlenitev prometa dobro/breme) - TKDIS.TXT 

Pozicija
Dolžina
Tip
Opis polja
Opomba
1
15
N
Številka računa plačnika/prejemnika
Številka računa plačnika pri Vir informacije = '20' ali
številka računa prejemnika pri Vir informacije = '10'.
16
A
Prazno 
 
19
N
Vir informacije
'10' = obremenitev
'20' = odobritev
21
8
A
Datum obdelave v UJP
DD.MM.LL, datum poravnave transakcij
29
1
A
Vir informacije
S = storno nalog, T = telefonski nalog
30
1
A
Prazno
 
31
35
A
Ime proračunskega uporabnika imetnika podračuna
 
66
1
A
Prazno
 
67
6
A
Datum plačila v banki/pošti
DDMMLL
73
15
N
Številka računa ali podračuna proračunskega uporabnika
 
88
3
A
Prazno
 
91
15
N
Znesek transakcije
 
106
2
N
Konstanta '88'
'88' računalniška oblika,
108
2
N
Šifra izdatkov
 
110
2
N
Šifra prejemkov
 
112
24
A
Referenca na številko obremenitve
 
136
24
A
Referenca na številko odobritve
 
160
36
A
Namen nakazila
 
196
10
A
Kraj plačnika/prejemnika
 
206
35
A
Ime plačnika/prejemnika
 
241
22
N
Številka za reklamacijo
UJP programsko določi številko transakcije za pomoč pri poizvedbi ali reklamaciji.
263
18
N
Številka računa
Prazno polje

© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo