Delni izpis


Struktura datoteke za delni izpis 

Struktura datoteke za prevzem delnih izpisov (delno stanje) TKIZP.TXT 

Pri delnih izpisih ima datoteka TKIZP.TXT vrsto stavka '02' (delno stanje) glede na število kriterijev pa tudi več, vsebuje lahko tudi stavke obvestila '99', glede na kriterije pa tudi vrsto stavka '01'.

Prevzem podatkov od UJP - TKIZP.TXT

Struktura stavka o delnem stanju:


To je stavek vrste '02' in vsebuje podatke o delnem stanju na podračunu.
 

Pozicija
Dolžina
Tip
Opis polja
Opomba
1
2
A
Vrsta stavka
= '02'
3
18
N
Številka podračuna nadzornika
Zadnja tri mesta so prazna
21
8
A
Datum obdelave
DDMMLLLL
29
8
A
Prazno
 
37
18
N
Prazno
 
55
6
N
Število transakcij v breme
 
61
18
N
Dnevni promet v breme
 
79
6
N
Število transakcij v dobro
 
85
18
N
Dnevni promet v dobro
 
103
18
N
Prazno
 
121
6
N
Prazno
 
127
18
N
Prazno
 
145
3
N
Zaporedna številka delnega izpisa
 
148
5
N
Šifra PU
 
153
18
N
Kumulativni promet v breme
 
171
18
N
Kumulativni promet v dobro
 
189
5
A
Oznaka prejemnika delnega izpisa
 

Struktura stavka o stanju:

To je stavek vrste '01' in vsebuje podatke o stanju na podračunu.
 
Pozicija
Dolžina
Tip
Opis polja
Opomba
1
2
A
Vrsta stavka  
= '01'
3
18
A
Številka računa ali podračuna proračunskega uporabnika
- izpisek v domači valuti: zadnja tri mesta so prazna
- izpisek v tuji valuti: zadnja tri mesta so oznaka valute (številčna oznaka)
21
8
A
Datum obdelave
DDMMLLLL
29
8
A
Datum predhodnega izpiska
DDMMLLLL
37
18
N
Prejšnje stanje, ki je končno stanje prejšnjega izpiska.
S centi oziroma z decimalkami v valuti izpiska brez decimalnega znaka.
55
6
N
Število transakcij v breme
 
61
18
N
Dnevni promet v breme poravnano
S centi oziroma z decimalkami v valuti izpiska brez decimalnega znaka.
79
6
N
Število transakcij v dobro
 
85
18
N
Dnevni promet v dobro
S centi oziroma z decimalkami v valuti izpiska brez decimalnega znaka.
103
18
N
Novo stanje – končno stanje
 
121
6
N
Število transakcij v dnevni čakalni vrsti
 
127
18
N
Skupni znesek v dnevni čakalni vrsti
S centi oziroma z decimalkami v valuti izpiska brez decimalnega znaka.
145
3
N
Številka izpiska
 

Datum predhodnega izpiska je lahko enak datumu obdelave, če gre za prvi izpisek.

Struktura stavka obvestila:

Stavek obvestila ima vrsto stavka '99' in vsebuje obvestilo UJP za prejemnika. V datoteki je lahko poljubno število stavkov te vrste.
 
Pozicija
Dolžina
Tip
Opis polja
Opomba
1
2
A
Vrsta stavka
= '99'
3
18
A
Številka podračuna ali računa
 
21
8
A
Datum
DDMMLLLL
29
116
A
Obvestilo plačniku
Vrstica vsebine obvestila.
145
3
N
Zaporedna številka zapisa
Zaporedna številka vrstice obvestila.

 

Dodatna pojasnila:
  • Dolžina posameznega stavka je 147 znakov.
  • Vsa numerična polja ('N') se zapišejo z vodilnimi ničlami.
  • Negativni predznak se lahko nahaja na prvem mestu numeričnega polja. Pojavi se lahko le v poljih 'prejšnje stanje' in 'novo stanje'.

Prevzem podatkov od UJP - TKDIS.TXT

Struktura datoteke za prevzem delnih izpisov (razčlenitev prometa dobro/breme) - TKDIS.TXT

Pri delnih izpisih ima datoteka TKDIS.TXT za prevzem razčlenitve prometa dobro/breme strukturo: 

Pozicija
Dolžina
Tip
Opis polja
Opomba
1
18
N
Št. podračuna/transakcijskega računa prejemnika/plačnika
 
19
2
N
Vir informacije
'10'=obremenitev, '20'=odobritev
21
8
D
Datum obdelave
DD.MM.LL
29
1
A
Prazno
 
30
1
A
Prazno
 
31
35
A
Ime prejemnika delnega izpisa
 
66
1
N
Način izvršitve plačilnega navodila
  , ,
67
6
D
Datum vnosa v UJP
DD.MM.LL
73
18
 
N
Številka računa oziroma podračuna nadzornika - prejemnika delnega izpisa
 
91
15
N
Znesek transakcije
 
106
1
A
Prazno
 
107
1
N
Vrsta posla
 
108
2
N
Šifra izdatkov
 
110
2
N
Šifra prejemkov
 
112
24
A
Referenca na številko obremenitve
Osnova za knjiženje odliva, brez predpone SI ali RF
136
24
A
Referenca na številko odobritve
Osnova za knjiženje priliva, brez predpone SI ali RF
160
36
A
Namen nakazila
Opis namena nakazila za prejemnika
196
10
A
Kraj plačnika oziroma prejemnika plačila
 
206
35
A
Ime plačnika oziroma prejemnika plačila
 
241
22
N
Številka za reklamacijo
Podatek, ki ga programsko določi UJP in se ga uporabi za potrebe reševanja morebitnih reklamacij v zvezi z že izvedenimi transakcijami
263
8
N
Prazno
 
271
5
N
Šifra PU
 
276
5
N
Prazno
 


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo