URAD UJP

p.p. 2621
Dunajska cesta 48, Ljubljana


VODSTVO

mag. Aleksandra MIKLAVČIČ
generalna direktorica
 

Telefon: (01) 4751-651
E-mail:


Sektor za plačilne storitve
Darinka ARH PILIH
vodja sektorja
 

Telefon: (01) 4751-640
E-mail:

Služba za pravne, kadrovske in splošne naloge ter financiranje
p.p. Uroš PINTAR
vodja službe

Telefon: (01) 4751-715
E-mail:

Sektor za informacijsko tehnologijo
Pavel ZUPANČIČ
vodja sektorja
 

Telefon: (01) 3696-155
E-mail: