Izvrševanje sklepov o izvršbi

 

1.   Finančnik občine obvesti UJP, da bo UJP prejel v breme njihovega podračuna sodni sklep z večjo glavnico. Zanima ga, ali UJP pri izvrševanju sodnega sklepa upošteva izvzetje primerne porabe občine, ki jo predpisuje Zakon o financiranju občin, po uradni dolžnosti oziroma kakšen je postopek izvrševanja v UJP. Kako naj občina postopa, da bo v skladu z Zakonom o financiranju občin lahko koristila primerno porabo oziroma namenska sredstva? več
 

2.   Finančnik občine obvesti UJP, da bo UJP prejel v breme njihovega podračuna davčni sklep z večjo glavnico. Zanima ga, ali UJP pri izvrševanju davčnega sklepa upošteva izvzetje primerne porabe občine, ki jo predpisuje Zakon o financiranju občin po uradni dolžnosti, oziroma kakšen je postopek izvrševanja v UJP. več
 
3.   Občina ima pri UJP odprtih več različnih podračunov. Ali lahko UJP v primeru prejetega sklepa, zarubi sredstva na vseh podračunih dolžnika? več

 
4.   Kaj lahko dolžnik stori, ko prejme sklep o izvršbi in se z njim ne strinja? več

 
5.   Kdaj UJP sprosti zasežena sredstva na podračunu PU dolžnika? Ali UJP pri izvrševanju sodnih sklepov upošteva umik upnika? več
 
6.   Zakaj nam je UJP zasegel sredstva, da z njimi ne moremo razpolagati, čeprav nam je sodišče izdalo sklep o odlogu? več
 

7.   Ali nam lahko UJP vzame s podračuna sredstva za poplačilo sodnega/davčnega sklepa brez našega soglasja? več
 

8.   Ali je nujno, da UJP izvrši sklep tisti dan, ko ga je prejel? Pričakujemo večji priliv in bi takrat poravnali sklep. več
 

9.   Ali lahko UJP sodni sklep izvrši še pred pravnomočnostjo? več
 
10.   Kakšen je vrstni red poplačil obveznosti po sklepu? več
 

11.   Kako ravna UJP, če je sklep izdan v tuji valuti? več

 
12.   Ker ima dolžnik blokiran podračun pri UJP, nas kot upnika zanima, ali lahko pridobimo podatek o vrstnem redu naše terjatve po izdanem sklepu o izvršbi? več
 

13.   Po kakšnem vrstnem redu se poravnavajo obveznosti dolžnika ob njegovi plačilni nesposobnosti? več

 
14.   Kako postopa UJP v primeru, če prejme na isti dan več sklepov za istega dolžnika? več

 


 


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo