Obrazci

1.   Kje in pod kakšnimi pogoji lahko proračunski uporabnik pridobi Bančno garancijo? več
 

2.   Kakšen je postopek za pridobitev Izjave, da je Zahtevek za unovčenje bančne garancije podpisala oseba, ki je pooblaščena za zastopanje proračunskega uporabnika? več
 

3.   Kakšen je postopek proračunskega uporabnika, kadar želi pridobiti potrjen obrazec Financial Identification? več
 

4.   Na kakšen način lahko proračunski uporabnik pridobi potrdilo? več
 

5.   Katera potrdila lahko proračunski uporabnik pridobi pri UJP? več