Javnofinančni prihodki

 

1.   Kakšen je postopek odpiranja, zapiranja ali spreminjanja podatkov na podračunih javnofinančnih prihodkov? več

 
2.   Kje lahko preverim podatke o referencah, ki so obvezne pri plačevanju, razporejanju in vračanju obveznih dajatev? več

 
3.   Kje lahko preverim, kdo je nadzornik oziroma skrbnik določenega podračuna javnofinančnih prihodkov? več

 
4.   Na koga se lahko prejemniki sredstev ali nadzorniki obrnemo, če ugotovimo, da so nastale razlike med našimi evidencami in Poročilom B? več
 
5.   Prek spletne aplikacije UJPnet smo poslali plačilne naloge z napačno referenco. Kaj lahko storimo? več
 

6.   Kakšen je postopek vračanja preveč ali napačno plačanih obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov? več

 
7.   V katerem primeru vračila obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov mi kot prejemniku sredstev ni potrebno zagotoviti kritja na vplačilnem ali zbirnem prehodnem podračunu? več

 
8.   Kateri uporabnik UJPnet ima pravico poročanja o terjatvah in obveznostih iz naslova obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov? več
 

9.   Kje vidim uspešno oddano poročilo o terjatvah in obveznostih iz naslova obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov? več 

 
10.   Kateri uporabnik UJPnet ima pravico do prejema poročila o terjatvah in obveznostih iz naslova obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov? več
 

11.   Na koga lahko naslovimo vsebinska vprašanja glede obveznosti poročanja nadzornikov o terjatvah in obveznostih iz naslova obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov? več
 


 


© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo