Obrestni list

 
Struktura datoteke ObrestniList.xml za prevzem podatkov

 


Datoteka s podatki obrestnega lista vsebuje en element Vodilni Stavek in enega ali več elementov Obrestni List.

 
Podatki v datoteki Obrestni List niso definirani v shemi ZBSxml 2.1, definira jih shema xml za podatke v obrestnem listu.

Vse podatke oziroma elemente obrestnega lista, ki ga UJP prejme od Banke Slovenije mora UJP posredovati upravljavcu denarnih sredstev sistema EZR.

Struktura elementa Vodilni Stavek


Ime elementa
Format elementa
Značka
 
Opis elementa
Vrsta podatkov
4 črke
VrstaPodatkov
Ozaka za izmenjavo podatkov
Pošiljatelj
19 znakov
Posiljatelj
Identifikacija pošiljatelja; kadar pošilja MF-UJP ima vrednost: UJP, kadar pošilja BS ima vrednost: PPBS2
Oznaka paketa
16 cifer
RefPaketa
Oznaka paketa
Število zapisov v
paketu
5 cifer
StStavkov
Število vseh xml stavkov v zapisu, maksimalno število zapisov je 1000
Datum paketa
Datum
Datum
Datum pošiljanja paketa
Ura kreiranja
paketa
8 cifer
Ura
Ura kreiranja paketa

Struktura elementa Obrestni List  


Ime elementa
Format elementa
Značka
Opis elementa
Vrsta stavka
2 črki
VrstaStavka
 
 
Element je zapisan z velikimi tiskanimi črkami in se obvezno uporablja v vseh .stavkih
Referenčna oznaka
16 znakov
Referenca
 
Oznaka BS za primer reklamacije obrestnega lista
Datum od
Datum
DatumOd
 
Datum prvega dne, vključenega v obračunsko obdobje
Datum do
Datum
DatumDo
 
Datum zadnjega dne, vključenega v obračunsko obdobje
Datum  pripisa
Datum
DatumPri
 
Datum  pripisa obresti
(pomeni tudi datum preračuna, ko je pripis v drugi valuti)
Številka računa pri BS
34 znakov
Racun
 
Številka računa pri BS, praviloma v strukturi IBAN, za katerega se izračunavajo obresti; v kolikor gre za izračun obresti za stanja na kontu, se vpiše konto in ne račun
Oznaka valute
3 črke
ValRac
 
Valuta, v kateri je stanje računa
Skupni znesek obračunanih obresti 
15 cifer
ZnesekObrRac
 
Znesek obračunanih obresti za celotno obdobje
Račun pripisa obresti
34 znakov
RacunPri
 
Račun pripisa obresti v strukturi IBAN, če je različen od računa stanja, za katerega se obresti obračunavajo
Oznaka valute pripisa
3 črke
ValObrPri
Valuta, v kateri je pripis
Skupni znesek pripisanih obresti
15 cifer
ZnesekObrPri
 
Znesek pripisanih obresti na dnevno stanje zaokrožen na dve decimalni mesti
Namen plačila
 
Namen
Vsebina je enaka nalogu za nakazilo/pripis obresti
+Namen 1
35 znakov
Namen1
 
Namen nakazila/pripisa (referenca)
+Namen 2
35 znakov
Namen2
 
Namen nakazila/pripisa 2
+Namen 3
35 znakov
Namen3
 
Namen nakazila/pripisa 3
+Namen 4
35 znakov
Namen4
 
Namen nakazila/pripisa 4
Tečaj valute stanja
25 cifer
TecSt
 
Srednji tečaj valute stanja računa na datum pripisa
 
Tečaj valute pripisa
25 cifer
TecPri
 
Srednji tečaj valute pripisa obresti na datum pripisa
 
Obračun po dnevih enakih pogojev obračuna sklop ponavljajočih polj
 
DnObracun
Sklop ponavljajočih polj
+Stanje računa
15 cifer
Stanje
 
Stanje računa na dan v obdobju obračuna
+Osnova za obračun
15 cifer
Osnova
 
Vrednost obračunske osnove na dan v obdobju obračuna
+Datum od
Datum
DatumOd
 
Datum dne, od katerega veljajo enaki pogoji obračuna
 
+Datum do
Datum
DatumDo
 
Datum dne, do katerega veljajo enaki pogoji obračuna
+Obrestna mera
15 cifer
ObrMera
 
Višina obrestne mere zaokrožena na dve decimalni mesti
+Znesek obračunanih obresti
15 cifer
ZnesekObr
 
Znesek izračunanih obresti na dnevno stanje Primer dokumenta XML z izsekom elementa Obrestni List

 


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo