Kvalificirana digitalna potrdila

Za uporabo spletne aplikacije UJPnet je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo SIGOV-CA oziroma SIGEN-CA, overitelja Ministrstva za javno upravo, www.si-ca.si:
 
  • SIGOV-CA, www.sigov-ca.gov.si, kvalificirana digitalna potrdila za državne organe,

     

  • SIGEN-CA, www.sigen-ca.si, kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe in pravne subjekte. 
 
Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila


Stroški uporabe kvalificiranega digitalnega potrdila

  • SIGOV-CA

     

  • SIGEN-CA:            
    fizične osebe

 

    poslovni subjekti

 


Hramba kvalificiranega digitalnega potrdila

Po prevzemu kvalificiranega digitalnega potrdila v skladu z navodili overitelja, je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo hraniti na enega izmed načinov, ki ga omogoča overitelj kvalificiranega digitalnega potrdila.

Zaradi zagotavljanja večje varnosti pri uporabi spletne aplikacije UJPnet priporočamo, da se kvalificirano digitalno potrdilo hrani na pametni kartici ali USB ključu ter, da ga uporablja le njegov imetnik.