Pravila oblikovanja

Lastnosti in pravila oblikovanja strukture datotek v TXT obliki

Strukture TXT datotek s podatki domačih plačil, čezmejnih in drugih plačil, izpiska v domači valuti, izpiska v tuji valuti in delnega izpisa določa Struktura elektronske oblike plačilnih navodil, izpiskov o prometu in stanju, delnih izpisov in obrestnih listov.

Strukture TXT datotek opisane tudi v poglavjih:

Domača plačila

Čezmejna in druga plačila

Izpisek domača valuta

Izpisek tuja valuta

Delni izpis


Ime datoteke v txt obliki mora biti oblikovano na naslednji način:

a) datoteke, posredovane na zgoščenki, na USB ključu in prek UJPnet ter prevzete na zgoščenki in
    USB ključu:
 
 • TKDIS.txt za predložitev podatkov domačih plačilnih navodil,
 • TPNO.txt za predložitev podatkov tujih plačilnih navodil za odlive,
 • TKIZP.txt za prevzem podatkov izpiska o stanju na podračunu, izpiska o stanju na gotovinskem računu, PNTR in delnega izpisa o stanju na računu/podračunu,
 • TKDIS.txt za prevzem podatkov izpiska o transakcijah na računu/podračunu, izpiska o transakcijah na gotovinskem računu, PNTR in delnega izpisa o določenih transakcijah na računu/podračunu,

b) datoteke, prevzete prek UJPnet:
 
 • PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_TKIZP.txt za prevzem podatkov Izpiska o stanju na računu/podračunu in PNTR,
 • PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_TKDIS.txt za prevzem podatkov Izpiska o transakcijah na računu/podračunu in PNTR
      
PPPPPPPPPPPPPPP = številka podračuna
VVV = šifra valute
DDMMLL = dan, mesec in leto izpiska
TKIZP = označuje datoteko z informacijami o stanju
TKDIS = označuje datoteko z informacijami o transakcijah
 
 • DD_BBBBB_LLLLMMDD_TKIZP.txt za prevzem podatkov delnega izpisa o stanju na računu/podračunu,
 • DD_BBBBB_LLLLMMDD_TKDIS.txt za prevzem podatkov delnega izpisa o določenih transakcijah na računu/podračunu
      

DD = način priprave podatkov
BBBBB = oznaka prejemnika
LLLLMMDD = leto, mesec in dan delnega izpisa
TKIZP = označuje datoteko z informacijami o stanju
TKDIS = označuje datoteko z informacijami o transakcijah


 
 • GOT_ PPPPPPPPPPPPPPP_LLLLMMDD_TKIZP.txt za prevzem podatkov Izpiska o stanju na gotovinskem računu,
 • GOT_ PPPPPPPPPPPPPPP_LLLLMMDD_TKDIS.txt za prevzem podatkov Izpiska o transakcijah na gotovinskem računu
      

GOT = oznaka izpiska
PPPPPPPPPPPPPPP = številka računa
LLLLMMDD = leto, mesec in dan izpiska
TKIZP = označuje datoteko z informacijami o stanju
TKDIS = označuje datoteko z informacijami o transakcijahStavki v datoteki txt morajo biti:
 • zapisani v standardu JUS. I. B1. 002 (1982),
 • med seboj ločeni z znakoma CR (CtrlM, 13dec) in LF (CtrlJ, 10dec),
 • zapisani le z velikimi črkami.

Datoteka txt mora biti zaključena z znakom SUB (CtrlZ, 26dec).

Podatki v txt obliki, predloženi na zgoščenki, na USB ključu ali prek UJPnet, so lahko zapisani tudi v ASCII kodi (7 bit), vendar morajo biti naslednje črke (šumniki) zapisani s kodo:
Č-5E, Š-5B, Ž-40, Ć-5D, Đ-5C (hex)
Č-94, Š-91, Ž-64, Ć-93, Đ-92 (dec).

Pri izmenjavi podatkov so dovoljeni le sledeči znaki:

a b c č ć d e f g h i j k l m n o p q r s š t u v w x y z ž
A B C Č Ć D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? ( ) . , ' +
CR LF Space

pri čemer:
 • vrstica se ne sme začeti s Space ali z "-"
 • prazna vrstica (brez znakov, sami Space)

Za oblikovanje posameznih stavkov veljajo splošna pravila:
 • številčni podatki so zapisani z vodilnimi ničlami in desno poravnani,
 • številčni podatki so zapisani brez decimalne vejice, zadnja dva znaka predstavljata decimalni mesti,
 • negativen predznak je prisoten na prvem mestu numeričnega polja in dovoljen le v poljih izpiska 'prejšnje stanje' in 'novo stanje',
 • prazni podatki se napolnijo s presledki,
 • alfanumerični podatki so levo poravnani in do dolžine polja zapolnjeni s presledki in
 • transakcijski račun zapolnjuje prvih 15 mest (15 številk) in je do dolžine polja zapolnjen s presledki ali oznako tuje valute.

Datoteke txt s podatki izpiskov in delnih izpisov, prevzetih prek UJPnet, so pripravljene v kodni tabeli CP:1250.
 

© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo