Politika kakovosti UJP
Kakovost, usmerjenost k uporabniku, zanesljivost, zakonitost in varnost so temeljna načela delovanja UJP. Politika kakovosti UJP temelji na Politiki kakovosti slovenske javne uprave. Politika kakovosti je sestavni del razvojnih usmeritev UJP in predstavlja okvir za določanje dolgoročnih, pa tudi kratkoročnih (operativnih) ciljev in nalog. Usmerjena je v prihodnost in odprta za spremembe in izboljšave. Objavljena je na spletnih straneh, tako da so z njo seznanjeni vsi JU in tudi javnost.

Politika kakovosti v UJP je obveza, da vsi javni uslužbenci po svojih najboljših močeh prispevajo k nenehnemu izboljševanju storitev UJP, zagotavljanju zanesljivih, pravilnih, ažurnih in celovitih storitev za vse vrste uporabnikov storitev UJP. Pri tem javni uslužbenci skrbijo za spoštovanje vrednot, kot so: zakonitost, strokovnost, odzivnost, preglednost, ekonomičnost in uspešnost opravljanja storitev. Javni uslužbenci ravnajo odgovorno in samoiniciativno v okviru svojih pooblastil. UJP spodbuja ustvarjalno sodelovanje javnih uslužbencev in njihovo strokovno in osebnostno rast ter ustvarja pogoje za dobro in učinkovito organizacijo.


UJP je dne 20. 12. 2011 pridobil certifikat ISO 9001:2008, ki je dokazoval, da je imel UJP v skladu z navedenim standardom vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja na področju opravljanja plačilnih storitev ter izvajanja in evidentiranja javnofinančnih tokov v okviru enotnega zakladniškega sistema. Zaradi varčevalnih ukrepov UJP od leta 2013 ne izvaja več zunanjih presoj, zato je veljavnost certifikata potekla 18. 7. 2014.

© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo