Strukture in šifranti TXT in XML datotek

Struktura elektronske oblike – verzija 0.9

Strukture TXT datotek

Pravila oblikovanja txt datotek

Domača plačila - TKDIS.txt

Čezmejna in druga plačila – TPNO.txt

Izpisek domača valuta – TKIZP.txt in TKDIS.txt

Izpisek tuja valuta – TKIZP.txt in TKDIS.txt

Delni izpis - TKIZP.txt in TKDIS.txt


Strukture ZBS XML datotek

Pravila oblikovanja xml datotek

Evropski nalog – EvropskiNalog.xml

Izpisek – Izpisek.xml

Delni izpis – DelniIzpis.xml

Obrestni list – ObrestniList.xml


Strukture ISO XML datotek

Pravila oblikovanja ISO XML datotek

Strukture ISO 20022 XML datotek

Izpisek – Izpisek ISO.xml

ISO 20022 XML primer datoteke za kreditna plačila

ISO 20022 XML primer izpisek

Delni izpis - Delni Izpis ISO.xml

Shema Izpisek_Delni izpis ISO

XSD kontrolnik pain .001.001.03 za SEPA kreditno plačilo


Struktura E-računa

Struktura ovojnice ICL

Sheme ovojnice ICL

Enostavni e-račun (e-SLOG, verzija 1.6)


Strukture SDD datotek

Pravila oblikovanja SDD datotek

XML primer SDD datoteke (2 paketa, 3 SDD nalogi)

XSD kontrolnik pain .008.001.02 za SEPA direktno obremenitev


Struktura Poročil PDP in PCP

Poročilo PDP in PCP - PDP_PCP.xml


Struktura Poročila o terjatvah in obveznostih JFP

Pravila oblikovanja datotek za poročila o terjatvah in obveznostih JFP

Primer datoteke poročanja o terjatvah in obveznostih


Shema za poročanje ponudnikov investicijskih storitev

XSD shema

Shema za poročanje


Shema za poročanje podatkov o osnovnih sredstvih PPU


Tehnični opis strukture xml OS

Register OS

Primer Register OS


Strežniška komunikacija z B2B UJPnet

Opis vmesnika B2B UJPnet

XSD kontrolnik za vodilni stavek pri strežniški komunikaciji z B2B UJPnet


Šifranti

Šifrant kode namena

Šifrant BIC kod bank v Sloveniji

Šifrant kod zavrnitev SDD© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo