Plačilne storitve

Splošno

Kaj je domača plačilna transakcija? več

 

Kaj je čezmejna plačilna transakcija? več


Kaj so druge plačilne transakcije? več


Kdo podpiše plačilni nalog predložen na papirju oziroma v elektronski obliki?
več

 

Predložitev in izpolnjevanje plačilnih nalogov


Katere plačilne naloge lahko proračunski uporabniki predložijo UJP? več

 

 

Kdaj lahko proračunski uporabniki predložijo UJP v izvršitev domače, čezmejne in druge plačilne transakcije? več

 

Kje so objavljeni podatki, ki jih mora proračunski uporabnik vpisati v plačilni nalog v predpolje in polje referenca obremenitve oz. odobritve? več

 

Kaj je standardizirana referenca? več

 

Kaj na plačilnem nalogu pomeni koda namena? več

 

Kje najdem seznam s kodami namenov? več

 

Množično plačilo


Kaj je množično plačilo in za kakšne namene se uporablja? več

 

Kako je urejeno pošiljanje množičnih plačil? več

 

Izdajanje univerzalnega plačilnega naloga plačnikom

 
Za kakšne namene se uporablja obrazec UPN? več

 

Kaj je UPN s kodo QR? več

 

Katere so prednosti obrazca UPN s kodo QR? več

 

Ali je podpis Izjave UPN obvezen? več

 

Za izdajanje obrazca UPN z OCR vrstico smo podpisali Izjavo o sprejemu pravil o izdajanju obrazca UPN. Sedaj smo registrirani za izdajanje obrazca UPN s kodo QR. Ali je potrebno podpisati novo Izjavo o sprejemu pravil o izdajanju obrazca Univerzalni plačilni nalog (UPN)? več

 

 

Kako se vključim v izdajanje obrazca UPN s kodo QR? več

 

Kje so določena pravila o izdajanju obrazca UPN s kodo QR? več

 

Pomembni podatki na plačilnih nalogih za čezmejno plačevanje in plačevanje s tujino


 

Kdaj uporabim obrazec TPNP 60 – tuji plačilni nalog za priliv? več

 

Ali obstaja obrazec, ki nam je lahko v pomoč za posredovanje podatkov tujim poslovnim partnerjem, ki jih morajo navesti pri plačilu svoje obveznosti? več

 

Kaj je IBAN? več

 

Kaj lahko storimo, če ne poznamo IBAN prejemnika plačila? več

 

Kje proračunski uporabnik na obrazcu TPNO 70 vpiše IBAN? več

 

Kaj je BIC oziroma SWIFT koda banke? več

 

Ali je BIC koda banke obvezen podatek? več

 

Kaj lahko storimo, če BIC kode banke ne poznamo? več

 

Kje proračunski uporabnik na obrazcu TPNO 70 vpiše BIC kodo banke? več

 

Kje lahko proračunski uporabnik preveri pravilnost podatka o BIC kodi tuje banke in pravilnost računa v strukturi IBAN? več


Kako mora biti izpolnjeno plačilno navodilo TPNO 70 oziroma Evropski nalog, da bo prejemnik čim prej prejel plačilo? več

 

Stroški

 

Katere so in kaj pomenijo oznake stroškov na TPNO 70? več

 

Katere so in kaj pomenijo oznake stroškov na tujem plačilnem nalogu za odliv v strukturi ISO 20022 XML? več

 

Kako naj ravna proračunski uporabnik v primeru, ko je na TPNO 70 oziroma v ISO 20022 XML izbral oznako stroškov SHA oziroma SHAR, prejemnik pa ga je obvestil, da ni prejel celotnega zneska nakazila oziroma, da prejemnikov ponudnik plačilnih storitev ne upošteva določb Direktive o plačilnih storitvah oziroma določb 125. člena ZPlaSSIED? več

 

Koliko znašajo stroški za izvršitev plačilnih transakcij? več

 

Najpogostejše napake pri pripravi plačilnih nalogov za čezmejno poslovanje in poslovanje s tujino, ki povzročajo nepotrebne dodatne stroške? več


Potrdila, poizvedbe in reklamacije

 

Kako pridobim Potrdilo o bremenitvi podračuna in Potrdilo o odobritvi podračuna? več

 

Kako lahko UJP posredujem pooblastilo za brisanje ali popravljanje že poslanega plačilnega naloga? več

 

Kako lahko UJP posredujem poizvedbo ali reklamacijo v zvezi z izvrševanjem plačil? več

 


© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo