Plačilne storitve

 

1.
  Splošno

1.1   Kaj je domača plačilna transakcija? več

 
1.2   Kaj je čezmejna plačilna transakcija? več

 
1.3   Kaj je druga plačilna transakcija? več

 
1.4   Kdo podpiše plačilni nalog predložen na papirju oziroma v elektronski obliki? več

 
     
2.   Predložitev in izpolnjevanje plačilnih nalogov 
     
2.1   Katere plačilne naloge lahko proračunski uporabniki predložijo UJP? več 
 
2.2   Kdaj lahko proračunski uporabniki predložijo UJP v izvršitev domače, čezmejne in druge plačilne transakcije? več
 

2.3   Kje so objavljeni podatki, ki jih mora proračunski uporabnik vpisati v plačilni nalog v predpolje in polje referenca obremenitve oz. odobritve? več
 

2.4   Kaj je standardizirana referenca? več

 
2.5   Kaj na plačilnem nalogu pomeni koda namena? več
 

2.6   Kje najdem seznam s kodami namenov? več
 

     
3.   Množično plačilo
     
3.1   Kaj je množično plačilo in za kakšne namene se uporablja? več
 
3.2   Kako je urejeno pošiljanje množičnih plačil? več
 

     
4.   Izdajanje univerzalnega plačilnega naloga plačnikom
     
4.1   Za kakšne namene se uporablja obrazec UPN? več
 

4.2   Kaj je UPN s kodo QR? več
 

4.3   Katere so prednosti obrazca UPN s kodo QR? več
 
4.4   Ali je podpis Izjave UPN obvezen? več
 

4.5   Za izdajanje obrazca UPN z OCR vrstico smo podpisali Izjavo o sprejemu pravil o izdajanju obrazca UPN. Sedaj smo registrirani za izdajanje obrazca UPN s kodo QR. Ali je potrebno podpisati novo Izjavo o sprejemu pravil o izdajanju obrazca Univerzalni plačilni nalog (UPN)? več
 
4.6   Kako se vključim v izdajanje obrazca UPN s kodo QR? več
 

4.7   Kje so določena pravila o izdajanju obrazca UPN s kodo QR? več
 

     
5.   Pomembni podatki na plačilnih nalogih za čezmejno plačevanje in plačevanje s tujino
     
5.1   Kdaj uporabim obrazec TPNP 60 – tuji plačilni nalog za priliv? več
 
5.2   Ali obstaja obrazec, ki nam je lahko v pomoč za posredovanje podatkov tujim poslovnim partnerjem, ki jih morajo navesti pri plačilu svoje obveznosti? več
 

5.3   Kaj je IBAN? več
 

5.4   Kaj lahko storimo, če ne poznamo IBAN prejemnika plačila? več
 

5.5   Kje proračunski uporabnik na obrazcu TPNO 70 vpiše IBAN? več 
 

5.6   Kaj je BIC oziroma SWIFT koda banke? več
 

5.7   Ali je BIC koda banke obvezen podatek? več
 

5.8   Kaj lahko storimo, če BIC kode banke ne poznamo? več
 

5.9   Kje proračunski uporabnik na obrazcu TPNO 70 vpiše BIC kodo banke? več
 

5.10   Kje lahko proračunski uporabnik preveri pravilnost podatka o BIC kodi tuje banke in pravilnost računa v strukturi IBAN? več
 

5.11   Kako mora biti izpolnjeno plačilno navodilo TPNO 70 oziroma Evropski nalog, da bo prejemnik čim prej prejel plačilo? več
 

     
6.   Stroški
     
6.1   Katere so in kaj pomenijo oznake stroškov na TPNO 70? več
 

6.2   Katere so in kaj pomenijo oznake stroškov na tujem plačilnem nalogu za odliv v strukturi ISO 20022 XML? več
 
6.3   Kako naj ravna proračunski uporabnik v primeru, ko je na TPNO 70 oziroma v ISO 20022 XML izbral oznako stroškov SHA oziroma SHAR, prejemnik pa ga je obvestil, da ni prejel celotnega zneska nakazila oziroma, da prejemnikov ponudnik plačilnih storitev ne upošteva določb Direktive o plačilnih storitvah oziroma določb 125. člena ZPlaSSIED? več
 

6.4   Koliko znašajo stroški za izvršitev plačilnih transakcij? več 
 

6.5   Najpogostejše napake pri pripravi plačilnih nalogov za čezmejno poslovanje in poslovanje s tujino, ki povzročajo nepotrebne dodatne stroške? več
 
     
7.   Potrdila, poizvedbe in reklamacije
     
7.1   Kako pridobim Potrdilo o bremenitvi podračuna in Potrdilo o odobritvi podračuna? več
 

7.2   Kako lahko UJP posredujem pooblastilo za brisanje ali popravljanje že poslanega plačilnega naloga? več
 

7.3   Kako lahko UJP posredujem poizvedbo ali reklamacijo v zvezi z izvrševanjem plačil? več