Gotovinsko poslovanje

Proračunski uporabniki lahko gotovinsko poslujejo:

 • prek Banke Slovenije ali
 • prek gotovinskih oziroma ničelnih računov, ki jih odprejo pri poslovnih bankah.

 

GOTOVINSKO POSLOVANJE PREK BANKE SLOVENIJE

Dvig domače in tuje gotovine

Proračunski uporabnik predloži UJP za dvig:

 • domače gotovine obrazec UPN najmanj en delovni dan pred zahtevanim dvigom in
 • tuje gotovine obrazec TPNO 70 dva delovna dneva pred zahtevanim dvigom.

 

Poleg ustreznega obrazca mora proračunski uporabnik Banki Slovenije predložiti tudi pooblastilo ter podatke o apoenski strukturi in količini oziroma najavo za dvig gotovine. Valutna blagajna Banke Slovenije je odprta vsak delovnik v času od 10. do 12. ure. več

 

Polog domače in tuje gotovine

Proračunski uporabnik Banki Slovenije predloži ob pologu:

 • domače gotovine izpolnjen obrazec UPN in
 • tuje gotovine obrazec TPNP 60 ter podatke o apoenski strukturi in količini predložene gotovine.
več

 

 

GOTOVINSKO POSLOVANJE PREK POSLOVNIH BANK


Za polog in dvig gotovine mora imeti proračunski uporabnik odprt gotovinski oziroma ničelni račun pri poslovni banki, ki ima z Ministrstvom za finance sklenjeno Pogodbo za vodenje gotovinskih računov za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, seznam teh bank pa se nahaja na spletni strani MF.
 

Proračunski uporabnik je dolžan ob odprtju gotovinskega računa pri poslovni banki posredovati UJP naslednje podatke:

 • naziv proračunskega uporabnika,
 • številko podračuna enotnega zakladniškega računa države oziroma občine in
 • številko gotovinskega računa.

 

Dvig domače in tuje gotovine

Pred dvigom gotovine pri poslovni banki mora proračunski uporabnik na gotovinskem računu zagotoviti kritje. Za prenos denarnih sredstev na gotovinski račun mora proračunski uporabnik pravočasno predložiti UJP za dvig:

 • domače gotovine obrazec UPN do 13. ure in
 • tuje gotovine obrazec TPNO 70 dva delovna dneva pred zahtevanim dvigom.

 

Proračunski uporabnik mora denarna sredstva na gotovinskem računu dvigniti na dan nakazila kritja in s tem zagotoviti ničelno stanje na gotovinskem računu.

več

 

Polog domače in tuje gotovine

Banka pozitivno stanje gotovinskega računa ob koncu delovnega dne nakaže na podračun proračunskega uporabnika, odprtega pri UJP.
 


© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo