E-račun

 

Izdajanje e-računov proračunskim uporabnikom

 

Ali morajo vsi dobavitelji proračunskih uporabnikov za opravljene storitve in dobavljeno blago pošiljati e-račune (tudi npr. kmetje, samostojni podjetniki) oziroma kako jih lahko pošiljajo? več

 

Ali morajo pošiljati e-račune proračunskim uporabnikom tudi tuje pravne osebe? več

 

Ali se obveza pošiljanja e-računov proračunskim uporabnikom nanaša tudi na spremljajoče dokumente računa (npr. dobavnice, naročilnice, specifikacije)? več

 

Kako je urejeno pošiljanje spremljajočih dokumentov (prilog) k e-računom? Predvsem v zdravstvenih ustanovah priloge k računom vsebujejo občutljive osebne podatke o pacientih (napotnice, obračune izvedenih preiskav, posegov itd.), poleg tega so te priloge zelo velike. več

 

Ali morajo izdajatelji pošiljati e-račune proračunskim uporabnikom, ki plačujejo blago/storitev z gotovino ali s plačilno kartico ali brezgotovinsko (s plačilno, kreditno ali drugo kartico z dobroimetjem) prek spletne aplikacije prodajalca blaga/izvajalca storitve? več

 

Ali je treba tudi za odločbe in sklepe, izdane v upravnih ali sodnih postopkih, ki so podlaga za plačilo, izdati e-račune? več

 

V upravnih in sodnih postopkih sodelujejo izvedenci, ki po naročilu upravnega organa oziroma sodišča pripravijo izvedeniško mnenje. Izvedenci račun za izvedeniško mnenje izstavijo upravnemu organu oziroma sodišču. Stroški izvedencev so stroški stranke, upravni organ oziroma sodišče pa te stroške poravna iz založenih sredstev stranke. Ali morajo v navedenih primerih izvedenci pošiljati upravnim organom oziroma sodiščem e-račune? več

 
Podatki e-računa
 

 

Ali je v ovojnico e-računa treba vpisati davčno številko prejemnika, če je prejemnik e-računa proračunski uporabnik? več

 

Katera BIC koda se uporablja v ovojnici e-računa, kadar je prejemnik ali izdajatelj e-računa proračunski uporabnik? več

 

Kako v e-Slogu pripraviti e-račun, ki vsebuje več podatkov, kot jih lahko vpišemo v e-Slog? več

 

Katero vrsto in številko referenčnega dokumenta se vpiše v e-račun? več

 
UJPnet
 

V kakšni obliki je možno uvažati e-račune v UJPnet? več

 

Ali mora biti e-račun podpisan? Podpis po XMLDsig ali podpis po eSLOG-u (XADES)? več

 

Ali so glede imena ovojnice e-računa kakšne posebne zahteve? več

  

Ali je mogoče pripraviti eno ovojnico, ki vsebuje več e-računov? več

 

Kakšen je postopek pošiljanja izdanih e-računov prek UJPnet na e-naslove prejemnikov po e-pošti? več

 

Kdaj se uporabljata in kaj omogočata akciji »Pošlji preklic« in »Pošlji kopijo«? več

 

Ali je možno v UJPnet vnesti e-račune s kasnejšim datumom izdaje od datuma vnosa oziroma pošiljanja e-računa? več

 

Kako se v UJPnet pripravi oziroma ročno vnese e-dobropis? več

 

Ali je proračunskemu uporabniku kot prejemniku e-računov prek UJPnet omogočeno elektronsko potrjevanje oziroma zavračanje prejetih e-računov? več

 

Ali je možno v UJPnet prevzeti več e-računov hkrati? več

 

Ali UJP hrani podatke e-računov, izmenjanih prek UJPnet? več

 

Koliko časa lahko proračunski uporabniki prek UJPnet dostopajo do e-računov? več

 

Ali je omogočeno obveščanje na e-naslov o zavrnjenih izdanih e-računih poslanih prek UJPnet? večStroški Banke Slovenije

Kakšen je postopek plačila e-računa , ki ga vsak mesec izda UJP za plačilo stroškov Banke Slovenije? več


Kje je v izdanem e-računu UJP za stroške Banke Slovenije vpisan datum (obdobje) opravljene storitve? več


Ostalo
 

Od katerega dneva se šteje datum zapadlosti e-računa oziroma datum prejema e-računa pri proračunskem uporabniku? več

 

Kje lahko proračunski uporabniki, ki ne razpolagajo s tehničnimi rešitvami za vizualizacijo e-računov, preverijo e-račun v berljivi obliki? več


 

Katere vloge mora UJP predložiti proračunski uporabnik, ki želi začeti z izdajanjem e-računov? več


Proračunski uporabnik je v registru AJPES in v registru UJP spremenil podatke o proračunskem uporabniku (npr. naslov, naziv). V UJPnet pa so pri izdajanju e-računov, še vedno vpisani stari podatki. Kaj je potrebno storiti, da bodo podatki v UJPnet in Registru izdajateljev e-računov pravilni?  več

 

Ali lahko proračunski uporabnik pošilja e-račune v pdf obliki po e-pošti na e-naslove prejemnikov ter ali lahko proračunski uporabnik prejema e-račune po e-pošti na e-naslove? več

 

Kakšen je rok za prevzem datotek iz UJPovega odložišča velikih datotek? več

 

 

 Pogosta vprašanja objavljena na spletni strani SLOVENSKI eRAČUN

 

 Pojasnila v zvezi z e-računi v povezavi z gradbenimi situacijami

 

 

 

 

               

 

 


© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo