E-račun

 

1.
  Izdajanje e-Računov proračunskim uporabnikom
 
1.1   Ali morajo vsi dobavitelji proračunskih uporabnikov za opravljene storitve in dobavljeno blago pošiljati e-račune (tudi npr. kmetje, samostojni podjetniki) oziroma kako jih lahko pošiljajo? več 
 

1.2   Ali morajo pošiljati e-račune proračunskim uporabnikom tudi tuje pravne osebe?  več
 

1.3   Ali se obveza pošiljanja e-računov proračunskim uporabnikom nanaša tudi na spremljajoče dokumente računa (npr. dobavnice, naročilnice, specifikacije)? več

 

1.4   Kako je urejeno pošiljanje spremljajočih dokumentov (prilog) k e-računom? Predvsem v zdravstvenih ustanovah priloge k računom vsebujejo občutljive osebne podatke o pacientih (napotnice, obračune izvedenih preiskav, posegov itd.), poleg tega so te priloge zelo velikež?  več
 
1.5   Ali morajo izdajatelji pošiljati e-račune proračunskim uporabnikom, ki plačujejo blago/storitev z gotovino ali s plačilno kartico ali brezgotovinsko (s plačilno, kreditno ali drugo kartico z dobroimetjem) prek spletne aplikacije prodajalca blaga/izvajalca storitve? več  
 
1.6   Ali je treba tudi za odločbe in sklepe, izdane v upravnih ali sodnih postopkih, ki so podlaga za plačilo, izdati e-račune? več  
 
1.7   V upravnih in sodnih postopkih sodelujejo izvedenci, ki po naročilu upravnega organa oziroma sodišča pripravijo izvedeniško mnenje. Izvedenci račun za izvedeniško mnenje izstavijo upravnemu organu oziroma sodišču. Stroški izvedencev so stroški stranke, upravni organ oziroma sodišče pa te stroške poravna iz založenih sredstev stranke. Ali morajo v navedenih primerih izvedenci pošiljati upravnim organom oziroma sodiščem e-račune? več 
 
     
2.   Podatki e-računa 
     
2.1   Ali je v ovojnico e-računa treba vpisati davčno številko prejemnika, če je prejemnik e-računa proračunski uporabnik? več
 
2.2   Katera BIC koda se uporablja v ovojnici e-računa, kadar je prejemnik ali izdajatelj e-računa proračunski uporabnik? več 

 

2.3   Kako v e-Slogu pripraviti e-račun, ki vsebuje več podatkov, kot jih lahko vpišemo v e-Slog? več
 
2.4   Katero vrsto in številko referenčnega dokumenta se vpiše v e-račun? več 
 
     
3.   UJPnet
     
3.1   V kakšni obliki je možno uvažati e-račune v UJPnet? več 

 

3.2   Ali mora biti e-račun podpisan? Podpis po XMLDsig ali podpis po eSLOG-u (XADES)? več  
 

3.3   Ali so glede imena ovojnice e-računa kakšne posebne zahteve? več  

 

3.4   Ali je mogoče pripraviti eno ovojnico, ki vsebuje več e-računov? več   
 
3.5   Kakšen je postopek pošiljanja izdanih e-računov prek UJPnet na e-naslove prejemnikov po e-pošti? več 
 

3.6   Kdaj se uporabljata in kaj omogočata akciji »Pošlji preklic« in »Pošlji kopijo«? več
 

3.7   Ali je možno v UJPnet vnesti e-račune s kasnejšim datumom izdaje od datuma vnosa oziroma pošiljanja e-računa? več  
 
3.8   Kako se v UJPnet pripravi oziroma ročno vnese e-dobropis? več 
 
3.9   Ali je proračunskemu uporabniku kot prejemniku e-računov prek UJPnet omogočeno elektronsko potrjevanje oziroma zavračanje prejetih e-računov? več
 
3.10   Ali je možno v UJPnet prevzeti več e-računov hkrati? več
 
3.11   Ali UJP hrani podatke e-računov, izmenjanih prek UJPnet? več
 
3.12   Koliko časa lahko proračunski uporabniki prek UJPnet dostopajo do e-računov? več
 

3.13   Ali je omogočeno obveščanje na e-naslov o zavrnjenih izdanih e-računih poslanih prek UJPnet? več  
 
     
4.   Stroški Banke Slovenije
     
4.1   Kakšen je postopek plačila e-računa , ki ga vsak mesec izda UJP za plačilo stroškov Banke Slovenije? več
 

4.2   Kje je v izdanem e-računu UJP za stroške Banke Slovenije vpisan datum (obdobje) opravljene storitve? več

 

5.
  Ostalo
 
5.1   Od katerega dneva se šteje datum zapadlosti e-računa oziroma datum prejema e-računa pri proračunskem uporabniku? več 
 

5.2   Kje lahko proračunski uporabniki, ki ne razpolagajo s tehničnimi rešitvami za vizualizacijo e-računov, preverijo e-račun v berljivi obliki? več
 

5.3   Katere vloge mora UJP predložiti proračunski uporabnik, ki želi začeti z izdajanjem e-računov? več

 

5.4   Proračunski uporabnik je v registru AJPES in v registru UJP spremenil podatke o proračunskem uporabniku (npr. naslov, naziv). V UJPnet pa so pri izdajanju e-računov, še vedno vpisani stari podatki. Kaj je potrebno storiti, da bodo podatki v UJPnet in Registru izdajateljev e-računov pravilni? več 
 

5.5   Ali lahko proračunski uporabnik pošilja e-račune v pdf obliki po e-pošti na e-naslove prejemnikov ter ali lahko proračunski uporabnik prejema e-račune po e-pošti na e-naslove? več

 
5.6   Kakšen je rok za prevzem datotek iz UJPovega odložišča velikih datotek? več
 

 

Pojasnila v zvezi z e-računi v povezavi z gradbenimi situacijami

 


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo