SEPA direktna obremenitev

 

1.
  SDD

1.1   Kaj pomeni SDD? več  
 

1.2   Kakšen je postopek vključitve v poslovanje s SDD? več  

 
1.3   Kaj mora PU storiti po vključitvi v poslovanje s SDD? več
 

     
2.   Testiranje in standard datotek za SDD
     
2.1   Ali je testiranje datotek za SDD za prejemnika plačila obvezno? več
 

2.2   V katerem standardu poteka izmenjava podatkov za SDD? več

 
     
3.   Proračunski uporabnik v vlogi prejemnika plačila
     
3.1   Ali je predhodno obveščanje plačnika s strani prejemnika plačila obvezno? več

 
3.2   Koliko časa prej lahko prejemnik plačila predloži datoteko s podatki? več
 

3.3   Kako bo prejemnik plačila prejel informativni tok pri SDD? več
 

3.4   Kdaj je skrajni rok, da proračunski uporabnik prejemnik plačila predloži datoteko s podatki? več
 

3.5   Ali je mogoče preklicati plačilne naloge za SDD, ki so že poslani na UJP? več
 

3.6   Ali se lahko prek UJPnet vnese plačilni nalog za SDD, če ima plačnik odprt račun v tujini? več
 

     
4.   Proračunski uporabnik v vlogi plačnika
     
4.1   Ali lahko proračunski uporabnik nastopi v vlogi plačnika? več

 
4.2   Kje proračunski uporabnik plačnik ureja spremembe in ukinitev soglasja za SDD? več

 
4.3   Kaj stori proračunski uporabnik plačnik, če znesek SDD odstopa od pričakovanega zneska? več
 

4.4   Ali proračunski uporabnik plačnik lahko zahteva vračilo denarnih sredstev za že izvršene SDD? več
 

4.5   Ali in na kakšen način lahko proračunski uporabnik plačnik določi maksimalni znesek in končni datum veljavnosti soglasja za SDD? več
 

4.6   Kako postopa UJP, ko prejme plačilni nalog za SDD v breme podračuna proračunskega uporabnika, ki UJP še ni predložil ustreznega soglasja? več

 
4.7   Koliko znašajo in kako se poravnajo stroški za SDD? več  

 
4.8   Kje dobimo informacijo o pomenu posamezne kode zavrnitve pri plačilnih nalogih za SDD? več