Organizacija


UJP opravlja svoje poslovanje prek Urada UJP, prek 8 območnih enot UJP in prek 5 dislociranih enot negotovinskih plačilnih mest.
 

Tako zasnovana mreža območnih enot UJP zagotavlja optimalno hiter pretok podatkov denarnega in informacijskega toka.

 

UJP vodi generalni direktor, območne enote UJP pa vodijo direktor oziroma vodje območnih enot.

V nadaljevanju je prikazana preglednica, v kateri so navedene območne enote UJP in število proračunskih uporabnikov. 
  

Območna enote UJP  

Število proračunskih uporabnikov na dan
31. 10. 2019


Koper   166
Kranj   222
Ljubljana   709
Murska Sobota   244
Novo mesto   332
Postojna   335
Slovenska Bistrica   400
Žalec   348

SKUPAJ   2.756


© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo