Organizacija


UJP opravlja svoje poslovanje prek Urada UJP, prek 8 območnih enot UJP in prek 5 dislociranih enot negotovinskih plačilnih mest.
 

Tako zasnovana mreža območnih enot UJP zagotavlja optimalno hiter pretok podatkov denarnega in informacijskega toka.

 

UJP vodi generalni direktor, območne enote UJP pa vodijo direktor oziroma vodje območnih enot.

V nadaljevanju je prikazana preglednica, v kateri so navedene območne enote UJP in število proračunskih uporabnikov. 
  

Območna enote UJP  Statistična regija

Število proračunskih uporabnikov na dan
31. 5. 2020


Koper  Obalnokraška 166
Kranj  Gorenjska 223
Ljubljana  Osrednjeslovenska in zasavska 707
Murska Sobota  Pomurska 244
Novo mesto  Jugovzhodna in spodnjeposavska 333
Postojna  Notranjskokraška in goriška 335
Slovenska Bistrica  Podravska in koroška 399
Žalec  Savinjska 350

SKUPAJ   2.757


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo