Spletno poslovanje prek UJPnet

 

Dostop do UJPnet in kvalificirano digitalno potrdilo

Kaj je uporabniško ime in zakaj se uporablja? več

 

Prek katerega spletnega naslova je omogočen dostop do spletne aplikacije UJPnet?
več

 

Informacije o kvalificiranih digitalnih potrdilih, potrebnih za dostop do spletne aplikacije UJPnet, so objavljene tukaj

 

Kakšna je razlika med spletno aplikacijo UJPnet in UJPnet B2B? več

 

V kratkem mi bo poteklo digitalno potrdilo. Kako naj si zagotovim nemoteno uporabo spletne aplikacije UJPnet? več

 

Kaj naj storim, ker mi je potekla veljavnost kvalificiranega digitalnega potrdila in ga v UJPnet nisem pravočasno zamenjal z novim? več

 

Kako izvozim javni del potrdila v obliki .cer oziroma .crt? več

 

Pri vstopu v UJPnet spletni naslov ne ponudi možnosti izbire kvalificiranega digitalnega potrdila in se izpiše napaka: Sistem UJPnet ni zaznal veljavnega kvalificiranega digitalnega potrdila predpisanih overoviteljev. Kaj je potrebno storiti? več

 

Sodelavca, ki je uporabnik UJPnet in je prijavo opravil s službenim kvalificiranim digitalnim potrdilom, bo za stalno nadomestil nov sodelavec? Kaj je potrebno storiti? več

 

Kaj moram storiti v primeru izgube kvalificiranega digitalnega potrdila oziroma obstoja suma zlorabe kvalificiranega digitalnega potrdila? več

 

Izpolnjevanje vlog za delo s spletno aplikacijo UJPnet

Zakaj je obvezen vnos šifre PU na vlogi za delo z UJPnet? več

 

Kaj pri izpolnjevanju Vloge za dostop do UJPnet/UJPnet B2B pomeni polje Pisarna? več

 

Kaj pri izpolnjevanju Vloge za dostop do UJPnet/UJPnet B2B pomeni pravica GRPD? več

 

Kaj pri izpolnjevanju Vloge za dostop do UJPnet/UJPnet B2B pomeni pravica Dodaj podračune za SDD poslovanje? več

 

Kaj pri izpolnjevanju Vloge za dostop do UJPnet/UJPnet B2B pomeni pravica Dodaj evidenčne račune? več

 

Kaj pri izpolnjevanju Vloge za dostop do UJPnet/UJPnet B2B pomeni pravica Dodaj gotovinske račune? več

 

Kaj pri izpolnjevanju Vloge za dostop do UJPnet/UJPnet B2B pomenita pravica Delni izpisi in pravica Vpogled na EZR? več

 

Kako izpolniti Vlogo za dostop do UJPnet/UJPnet B2B za nadzornika javnofinančnih prihodkov? več


Kako mora uporabnik UJPnet izpolniti Vlogo za dostop do UJPnet/UJPnet B2B, da lahko prejema delne izpise in ima pravice za poročila JFP (B2, B4, PCP, PDP)?
več

 

Kaj pri izpolnjevanju vloge za dostop do UJPnet pomeni pravica poročanja za izdajo menic? več

 

Ali si na Vlogi za dostop do UJPnet/UJPnet B2B oziroma Vlogi za dodajanje/spreminjanje pravic UJPnet/UJPnet B2B lahko dodelim pravico podpisa, čeprav nisem podpisnik na Seznamu deponiranih podpisov? več

 

Kako pridobim dodatne pravice v UJPnet? več

 

Zakaj je potrebno Vlogo za dostop do UJPnet/UJPnet B2B oziroma Vlogo za dodajanje/spreminjanje pravic UJPnet/UJPnet B2B predložiti pristojni območni enoti UJP osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti? več

 

Ali je lahko Vloga za dostop do UJPnet/UJPnet B2B oziroma Vloga za dodajanje/spreminjane pravic UJPnet/UJPnet B2B opremljena s faksimilom podpisa zastopnika proračunskega uporabnika? več

 

Izpolnil in oddal sem spletno Vlogo za dostop do UJPnet. Kaj moram storiti v primeru, ko le-te nisem shranil in natisnil v obliki PDF? več

 

Kaj moram narediti, če sem ugotovil, da si pravic na Vlogi za dostop do UJPnet/UJPnet B2B nisem pravilno izbral? več

 

Komu je namenjena Vloga za prejemanje in/ali izdajanje e-računov? več

 

Kako pridobim pravico poročanja o Terjatvah/Obveznostih JFP? več


 
Kaj pri izpolnjevanju Vloge za dostop do UJPnet/UJPnet B2B pomeni pravica Poslovna analitika? več


Geslo za dostop do UJPnet

Kaj storim, če je potekla veljavnost gesla za dostop do UJPnet, ki sem ga prejel od UJP ali sem ga pozabil? več

 

5-krat zaporedoma sem vnesel napačno osebno vstopno geslo, zato imam blokiran vstop v UJPnet. Kaj moram storiti? več

 

 

Nameščanje komponente za podpis

Kdaj je potrebna namestitev komponente za podpis in kaj naj naredim, ker namestitev ni uspela? več

 
 

Pri testiranju elektronskega podpisa (ali pri elektronskem podpisovanju) se izpiše napaka Ne najdem certifikata s serijsko številko… Kaj lahko naredim? Za dostop do spletne aplikacije UJPnet uporabljam brskalnik Mozilla Firefox. več


 

Pošiljanje plačilnih nalogov prek UJPnet
 

Ali lahko pripravim plačilni nalog in ustvarim paket s plačilnimi nalogi, čeprav nisem podpisnik? več


 

Do katere ure najkasneje lahko posredujem plačilne naloge oziroma datoteke prek UJPnet? več


 

Ali je mogoče preklicati plačilne naloge, ki so že poslani na UJP? več


 

Ali lahko v UJPnet spremenim vrstni red prikaza podračunov? več

 

Kje lahko pridobim podatke o predpisanih strukturah za uvoz datotek s plačilnimi nalogi v UJPnet? več


 

Ali je obvezna uporaba strukture ISO 20022 XML prek spletne aplikacije UJPnet? večAli spletna aplikacija UJPnet omogoča pretvorbo podatkov iz ene strukture v drugo? več
 

Ali je klirinška koda obvezen podatek pri izpolnjevanju obrazca Tuje plačilo? več


 

Ali lahko ustvarim paket, ki zajema plačilne naloge z različnimi denarnimi valutami? več


 

Ali je možno shraniti podatke plačilnega naloga za naknadno hitro uporabo? več


 

Kje v UJPnet lahko vidim, ali je bilo plačilo izvršeno? Ali lahko prek UJPnet prevzamem potrdilo o obremenitvi podračuna in potrdilo o odobritvi podračuna? več


 

Ali lahko ponovno pošljem brisane oziroma zavrnjene plačilne naloge, ki so bili posredovani prek UJPnet? več


 

Kako delujeta akciji Spremeni in Storniraj v UJPnet? več


 

Ali je možno natisniti že poslane plačilne naloge prek UJPnet? več


 

Ali lahko prek UJPnet posredujem pooblastilo za brisanje ali popravljanje že poslanih plačilnih nalogov? več


 

Kje lahko vidim pakete s plačilnimi nalogi z bodočim datumom valute plačila? več


 

Kaj pomeni čakalna vrsta v UJP? več


 

Kje lahko spremljam statuse in pregledujem pakete s plačilnimi nalogi? več

 
Ali lahko prek UJPnet ponovno posredujem paket nalogov SDD s spremenjenim datumom izvršitve? več

 

 

Ostalo

 

Kakšno programsko opremo moram imeti nameščeno na računalniku za pregledovanje PDF datotek? več

 

Kako lahko v UJPnet spremenim osebne podatke (ime, priimek, naslov ali e-naslov)? več

 

Kaj pomenijo v UJPnet opozorilni znaki rdeč klicaj, rumen trikotnik in plavi klicaj? več


 

Kako se naročim na obveščanje o zavrnjenih in brisanih nalogih? več


 

Kako lahko v zavihku Vpogledi/Promet urejam stolpce? več


 

Kako lahko prek UJPnet pošljem reklamacijo/poizvedbo? več


 

Pogosta vprašanja, vezana na E-račune: http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=372 Uporaba spletne aplikacije UJPnet je podrobno opisana v Navodilu za delo z UJPnet.

 

 


© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo