Spletno poslovanje prek UJPnet

 

1.
  Dostop do UJPnet in kvalificirano digitalno potrdilo

1.1   Kaj je uporabniško ime in zakaj se uporablja? več
 
1.2   Prek katerega spletnega naslova je omogočen dostop do spletne aplikacije UJPnet? več 
 
1.3   Informacije o kvalificiranih digitalnih potrdilih, potrebnih za dostop do spletne aplikacije UJPnet, so objavljene tukaj
 
1.4   Kakšna je razlika med spletno aplikacijo UJPnet in UJPnet B2B? več

 
1.5   V kratkem mi bo poteklo digitalno potrdilo. Kako naj si zagotovim nemoteno uporabo spletne aplikacije UJPnet? več
 

1.6   Kaj naj storim, ker mi je potekla veljavnost kvalificiranega digitalnega potrdila in ga v UJPnet nisem pravočasno zamenjal z novim? več
 

1.7   Kako izvozim javni del potrdila v obliki .cer oziroma .crt oziroma .pem? več
 

1.8   Pri vstopu v UJPnet spletni naslov ne ponudi možnosti izbire kvalificiranega digitalnega potrdila in se izpiše napaka: Sistem UJPnet ni zaznal veljavnega kvalificiranega digitalnega potrdila predpisanih overoviteljev. Kaj je potrebno storiti? več 
 
1.9   Sodelavca, ki je uporabnik UJPnet in je prijavo opravil s službenim kvalificiranim digitalnim potrdilom, bo za stalno nadomestil nov sodelavec? Kaj je potrebno storiti? več 
 

1.10   Kaj moram storiti v primeru izgube kvalificiranega digitalnega potrdila oziroma obstoja suma zlorabe kvalificiranega digitalnega potrdila? več  
 

     
2.   Izpolnjevanje vlog za delo s spletno aplikacijo UJPnet
     
2.1   Zakaj je obvezen vnos šifre PU na vlogi za delo z UJPnet? več 
 
2.2   Kaj pri izpolnjevanju Vloge za dostop do UJPnet/UJPnet B2B pomeni polje Pisarna? več  
 
2.3   Kaj pri izpolnjevanju Vloge za dostop do UJPnet/UJPnet B2B pomeni pravica GRPD? več 
 
2.4   Kaj pri izpolnjevanju Vloge za dostop do UJPnet/UJPnet B2B pomeni pravica Dodaj podračune za SDD poslovanje? več
 

2.5   Kaj pri izpolnjevanju Vloge za dostop do UJPnet/UJPnet B2B pomeni pravica Dodaj evidenčne račune? več

 
2.6   Kaj pri izpolnjevanju Vloge za dostop do UJPnet/UJPnet B2B pomeni pravica Dodaj gotovinske račune? več 
 

2.7   Kaj pri izpolnjevanju Vloge za dostop do UJPnet/UJPnet B2B pomenita pravica Delni izpisi in pravica Vpogled na EZR? več 
 

2.8   Kako izpolniti Vlogo za dostop do UJPnet/UJPnet B2B za nadzornika javnofinančnih prihodkov? več
 
2.9   Kako mora uporabnik UJPnet izpolniti Vlogo za dostop do UJPnet/UJPnet B2B, da lahko prejema delne izpise in ima pravice za poročila JFP (B2, B4, PCP, PDP)? več
 

2.10   Kaj pri izpolnjevanju vloge za dostop do UJPnet pomeni pravica poročanja za izdajo menic? več
 

2.11   Ali si na Vlogi za dostop do UJPnet/UJPnet B2B oziroma Vlogi za dodajanje/spreminjanje pravic UJPnet/UJPnet B2B lahko dodelim pravico podpisa, čeprav nisem podpisnik na Seznamu deponiranih podpisov? več
 

2.12   Kako pridobim dodatne pravice v UJPnet? več
 

2.13   Zakaj je potrebno Vlogo za dostop do UJPnet/UJPnet B2B oziroma Vlogo za dodajanje/spreminjanje pravic UJPnet/UJPnet B2B predložiti pristojni območni enoti UJP osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti? več 
 
2.14   Ali je lahko Vloga za dostop do UJPnet/UJPnet B2B oziroma Vloga za dodajanje/spreminjane pravic UJPnet/UJPnet B2B opremljena s faksimilom podpisa zastopnika proračunskega uporabnika? več
 
2.15   Izpolnil in oddal sem spletno Vlogo za dostop do UJPnet. Kaj moram storiti v primeru, ko le-te nisem shranil in natisnil v obliki PDF? več
 

2.16   Kaj moram narediti, če sem ugotovil, da si pravic na Vlogi za dostop do UJPnet/UJPnet B2B nisem pravilno izbral? več 
 

2.17   Komu je namenjena Vloga za prejemanje in/ali izdajanje e-računov? več
 

2.18   Kako pridobim pravico poročanja o Terjatvah/Obveznostih JFP? več
 

2.19   Kaj pri izpolnjevanju Vloge za dostop do UJPnet/UJPnet B2B pomeni pravica Poslovna analitika? več
 
     
3.   Geslo za dostop do UJPnet
     
3.1   Kaj storim, če je potekla veljavnost gesla za dostop do UJPnet, ki sem ga prejel od UJP ali sem ga pozabil? več 
 
3.2   5-krat zaporedoma sem vnesel napačno osebno vstopno geslo, zato imam blokiran vstop v UJPnet. Kaj moram storiti? več 
 

     
4.   Nameščanje komponente za podpis
     
4.1   Kdaj je potrebna namestitev komponente za podpis in kaj naj naredim, ker namestitev ni uspela? več
 

4.2   Pri testiranju elektronskega podpisa (ali pri elektronskem podpisovanju) se izpiše napaka Ne najdem certifikata s serijsko številko… Kaj lahko naredim? Za dostop do spletne aplikacije UJPnet uporabljam brskalnik Mozilla Firefox. več
 

     
5.   Pošiljanje plačilnih nalogov prek UJPnet
     
5.1   Ali lahko pripravim plačilni nalog in ustvarim paket s plačilnimi nalogi, čeprav nisem podpisnik? več
 

5.2   Do katere ure najkasneje lahko posredujem plačilne naloge oziroma datoteke prek UJPnet? več
 
5.3   Ali je mogoče preklicati plačilne naloge, ki so že poslani na UJP? več
 

5.4   Ali lahko v UJPnet spremenim vrstni red prikaza podračunov? več
 
5.5   Kje lahko pridobim podatke o predpisanih strukturah za uvoz datotek s plačilnimi nalogi v UJPnet? več
 

5.6   Ali je obvezna uporaba strukture ISO 20022 XML prek spletne aplikacije UJPnet? več
 

5.7   Ali spletna aplikacija UJPnet omogoča pretvorbo podatkov iz ene strukture v drugo? več
 

5.8   Ali je klirinška koda obvezen podatek pri izpolnjevanju obrazca Tuje plačilo? več
 
5.9   Ali lahko ustvarim paket, ki zajema plačilne naloge z različnimi denarnimi valutami? več
 
5.10   Ali je možno shraniti podatke plačilnega naloga za naknadno hitro uporabo? več
 
5.11   Kje v UJPnet lahko vidim, ali je bilo plačilo izvršeno? Ali lahko prek UJPnet prevzamem potrdilo o obremenitvi podračuna in potrdilo o odobritvi podračuna? več
 

5.12   Ali lahko ponovno pošljem brisane oziroma zavrnjene plačilne naloge, ki so bili posredovani prek UJPnet? več
 
5.13   Kako delujeta akciji Spremeni in Storniraj v UJPnet? več
 

5.14   Ali je možno natisniti že poslane plačilne naloge prek UJPnet? več
 
5.15   Ali lahko prek UJPnet posredujem pooblastilo za brisanje ali popravljanje že poslanih plačilnih nalogov? več
 
5.16   V UJPnet je bilo pooblastilo za brisanje ali popravljanje že poslanega plačilnega navodila uspešno podpisano s strani prvega podpisnika. Zakaj pooblastila ne more uspešno podpisati drugi podpisnik? več
 
5.17   Kje lahko vidim pakete s plačilnimi nalogi z bodočim datumom valute plačila? več
 

5.18   Kaj pomeni čakalna vrsta v UJP? več
 

5.19   Kje lahko spremljam statuse in pregledujem pakete s plačilnimi nalogi? več
 
5.20   Ali lahko prek UJPnet ponovno posredujem paket nalogov SDD s spremenjenim datumom izvršitve? več
 

     
6.   Ostalo
     
6.1   Kakšno programsko opremo moram imeti nameščeno na računalniku za pregledovanje PDF datotek? več

 
6.2   Kako lahko v UJPnet spremenim osebne podatke (ime, priimek, naslov ali e-naslov)? več

 
6.3   Kaj pomenijo v UJPnet opozorilni znaki rdeč klicaj, rumen trikotnik in plavi klicaj? več
 

6.4   Kako lahko prek UJPnet pošljem reklamacijo/poizvedbo? več
 

6.5   Kako se naročim na obveščanje o zavrnjenih in brisanih nalogih? več
 
     
7.    Geselniki 
     
7.1    Kdo potrebuje geselnik? več
 
7.2    Kako se uporablja geselnik? več
 
7.3    Zaklenil sem si geselnik. Kaj moram narediti? več
 
     Pogosta vprašanja, vezana na E-račune
: http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=372 Uporaba spletne aplikacije UJPnet je podrobno opisana v Navodilu za delo z UJPnet.