Spletna plačila

Sistem spletnih plačil UJP omogoča brezgotovinsko plačevanje elektronskih storitev v upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih ali drugih storitev, blaga in izdelkov (v nadaljnjem besedilu: e-storitve), ki jih proračunski uporabniki in zunanji ponudniki zagotavljajo svojim uporabnikom prek spletnih portalov in UJP e-trgovine, in sicer:

 

  • s plačilnimi karticami,
  • z uporabo mobilne telefonije ter
  • prek spletnih bank.

 

Ponudniki e-storitev - proračunski uporabniki in zunanji ponudniki, ki svojim uporabnikom e-storitve ponujajo prek spletnih portalov.

 

Zunanji ponudniki - ponudniki e-storitev oziroma poslovni subjekti, ki nimajo statusa proračunskega uporabnika in so v sistem spletnih plačil UJP vključeni kot nosilci javnega pooblastila ali druge institucije, pristojne za izvajanje različnih e-storitev in pooblastil.

 

Plačilni servisi - banke in hranilnice, izdajatelji plačilnih kartic, operaterji mobilne telefonije in drugi ponudniki storitev, ki omogočajo spletno plačevanje e-storitev.

 

Uporabniki e-storitev - fizične in pravne osebe, ki spletno plačujejo e-storitve.
 

UJP e-trgovina - proračunskim uporabnikom omogoča vzpostavitev lastne spletne trgovine prek katere lahko svojim uporabnikom e-storitve omogočijo spletni nakup in spletno plačilo e-storitev.

 

Proračunski uporabniki lahko prejemajo plačila za svoje e-storitve ter izmenjujejo podatke o plačilnih transakcijah le prek sistema spletnih plačil UJP.

 

Seznam plačilnih servisov 
 

Seznam e-storitev
 

Seznam ponudnikov e-storitev

Seznam ponudnikov UJP e-trgovine

 

 

Nadomestila in stroški plačilnih transakcij, izvršenih prek sistema spletnih plačil UJP


Nadomestila in stroški plačilnih transakcij, izvršenih prek sistema spletnih plačil UJP, se obračunajo v skladu s pogodbami, sklenjenimi med UJP in plačilnimi servisi.

 

UJP plača nadomestila in stroške plačilnih transakcij izvršenih v dobro proračunskih uporabnikov, in sicer v breme sredstev, ki so za ta namen predvidena v proračunu Republike Slovenije.

 

Zunanji ponudniki plačajo nadomestila in stroške plačilnih transakcij izvršenih v dobro zunanjih ponudnikov. 

 


Vključitev v sistem spletnih plačil UJP  
več
 
 

Pravna podlaga


 

Obvestila
 


Kontaktni podatki

Elektronski naslov:

Telefonska številka: 01 4751 640
 

Pogosta vprašanja  več