DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA O TRANSAKCIJAH V BREME REGISTRIRANIH ZAVEZANCEV V SKLADU Z ZDIJZ