Spletna aplikacija TZIJZ

UJP omogoča javni vpogled v podatke o transakcijah v breme računov registriranih zavezancev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja (ZDIJZ) prek brezplačne spletne aplikacije TZIJZ, ki je dostopna na spletni strani UJP.
 

Spletna aplikacija TZIJZ omogoča iskanje podatkov po datumu transakcije, po nazivu in davčni številki registriranega zavezanca ter izvoz in tisk podatkov.
 

Spletna aplikacija TZIJZ - vstop

 


INFORMACIJE O SPLETNI APLIKACIJI TZIJZ

V skladu z 10. a členom ZDIJZ UJP s spletno aplikacijo Transakcije zavezancev informacij javnega značaja »TZIJZ« omogoča dostop do informacij javnega značaja o transakcijah, opravljenih v breme javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij, poslovnih subjektov v 100 % lasti oseb javnega prava in drugih porabnikov proračunskih sredstev, ki so registrirani v Registru zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

 

Podatke o transakcijah proračunskih uporabnikov, ki so evidentirani v RZIJZ, UJP pridobiva iz lastnih evidenc, o transakcijah drugih registriranih zavezancev pa od ponudnikov plačilnih storitev – bank, ki vodijo njihove transakcijske račune.

Prvi podatki so bili objavljeni za transakcije, opravljene v breme registriranih zavezancev, z datumom valute 17. 10. 2014. Za vse nadaljnje objave velja, da bodo podatki o transakcijah objavljeni praviloma naslednji delovni dan po njihovi izvršitvi.

Zaradi varovanja osebnih podatkov UJP pri objavi podatkov, kadar je prejemnik fizična oseba, podatek o računu in prejemniku plačila prekrije z besedilom »fizična oseba«, oziroma v primeru nakazila v tujino z besedilom »nakazilo v tujino«.

Spletna aplikacija »TZIJZ« omogoča iskanje podatkov po datumu transakcije, po nazivu in davčni številki registriranega zavezanca ter izvoz in tisk podatkov. Iskanje podatkov in izvoz sta omejena, in sicer je iskanje podatkov omejeno na obdobje enega meseca (npr. od 20. 10. do 19. 11.), tisk pa na en milijon zadetkov, pri čemer se nad 100.000 zadetkov kreira .csv datoteka (tekstualna datoteka, ki jo excel uvozi).

UJP podatke o transakcijah v breme registriranih zavezancev v skladu z ZDIJZ, ki jih na podlagi pravilnika, ki ureja zbiranje podatkov o plačilnih transakcijah zavezancev za informacije javnega značaja dnevno prejme od ponudnikov plačilnih storitev do 10. ure, objavi isti dan po 12. uri.