Vizija in strategija razvoja

V UJP bomo usmerjeni v odličnost izvajanja storitev, informatizacijo in avtomatizacijo procesov, širjenje elektronske izmenjave podatkov in plačil ter profesionalen razvoj zaposlenih.

Strategija razvoja UJP za obdobje od 2016 do 2020 upošteva usmeritve Koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2014–2018 in Strategijo razvoja javne uprave 2015–2020 in določa naslednje cilje:
 

  1. Zagotavljanje celovitih, prijaznih, kvalitetnih in naprednih storitev.
  2. Zagotavljanje transparentnih informacij na osnovi razpoložljivih podatkov vsem, ki so do njih upravičeni.
  3. Podpora subjektom javne uprave za namen načrtovanja in analiz.
  4. Učinkovita uporaba virov.
  5. Obvladovanje tveganj, ki izhajajo iz dejavnosti UJP in zniževanje le-teh na najnižjo možno mero.

© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo