Promocija zdravja pri delu
V UJP se zavedamo, kako pomembno je zagotavljanje zdravega delovnega okolja in spodbujanje zdravega načina življenja med zaposlenimi. Zato je vodstvo UJP ustanovilo delovno skupino, ki skrbi za izvajanje politike promocije zdravja pri delu. Aktivnosti na tem področju in ukrepi za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih se redno izvajajo.