Vključitev v sistem spletnih plačil in UJP e-Trgovino

 

Sistem spletnih plačil sestavljajo spletne aplikacije:

  • UJP e-plačila, prek katere uporabniki e-storitve spletno plačujejo e-storitve ponudnikov e-storitev.

Tehnična navodila in dokumentacijo za uporabo spletne aplikacije UJP e-plačila posreduje UJP ponudnikom e-storitev, ki se želijo vključiti v sistem spletnih plačil UJP.
 

Pred vključitvijo novega ponudnika e-storitev oziroma nove e-storitve v sistem spletnih plačil UJP je treba obvezno opraviti testiranje povezav do spletne aplikacije UJP e-plačila.
 

  • Nadzorni modul, ki ponudnikom e-storitev omogoča pregled podatkov o plačilih, opravljenih prek UJP e-plačila, vzpostavitev in urejanje UJP e-trgovine, urejanje artiklov in pregled nakupov UJP e-trgovine.

Navodila za uporabo Nadzornega modula

Nadzorni modul - VSTOP

  • UJP e-trgovina, ki proračunskim uporabnikom omogoča vzpostavitev lastne spletne trgovine prek katere lahko svojim uporabnikom e-storitve omogočijo spletni nakup in spletno plačilo e-storitev.

Vloga za vključitev v sistem spletnih plačil

Ponudniki e-storitev, ki se želijo vključiti v sistem spletnih plačil, posamezni plačilni servis, posamezno vrsto e-storitve ali UJP e-trgovino, morajo izpolniti Vlogo za vključitev v sistem spletnih plačil.
 

Vlogo za vključitev v sistem spletnih plačil, opremljeno z žigom in podpisom ali digitalnim podpisom zakonitega zastopnika oziroma pooblaščene osebe ponudnika e-storitve posredujejo skenirano na elektronski naslov
 

Vloga za izključitev iz sistema spletnih plačil


Ponudniki e-storitev, ki želijo izključitev iz sistema spletnih plačil, posameznega plačilnega servisa, posamezne vrste e-storitve ali UJP e-trgovine, morajo izpolniti Vlogo za izključitev iz sistema spletnih plačil.

Vlogo za izključitev iz sistema spletnih plačil, opremljeno z žigom in podpisom ali digitalnim podpisom zakonitega zastopnika oziroma pooblaščene osebe ponudnika e-storitve posredujejo skenirano na elektronski naslov