E-račun
Katere listine so e-račun

E-račun je račun za opravljeno storitev ali dobavljeno blago, izdan v elektronski obliki v skladu s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi s posebnimi predpisi in je enakovreden računu v papirni obliki. S skupnim imenom e-račun se označujejo knjigovodske listine, ki vsebujejo zapise o poslovnih dogodkih, na osnovi katerih se spreminjajo sredstva ali obveznosti do njihovih virov, prihodki ali odhodki, ne glede na to, kako se imenujejo (račun, dobropis, bremepis, avansni račun, zahtevek za plačilo).

E-račun sestavljajo

  • Ovojnica e-računa, Sheme ovojnice ICL – dokument v xml strukturi namenjen usmerjanju e-računa
  • e-SLOG – enotna standardizirana oblika e-računa v xml strukturi
  • poljubne priloge (npr. vizualizacija e-računa v PDF obliki).

Preverjanje e-računa in ovojnice e-računa  - preverjanje pravilnosti strukture e-računa in strukture ovojnice e-računa


Vizualizacija e-računa – prikaz e-računa v berljivi oblikiUJP enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-računov s proračunskimi uporabniki

UJP je enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov, ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki. E-račune morajo proračunski uporabniki prejemati in izdajati le prek UJP.

Obveznost pošiljanja e-računov proračunskim uporabnikom

Vsi proračunski uporabniki morajo:
 
  • prejemati e-račune,
  • izdajati e-račune, če je prejemnik proračunski uporabnik.

Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki morajo za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati e-račune.

Pravna podlaga


E-računi za proračunske uporabnike

E-računi za pravne in fizične osebe