E-računi za proračunske uporabnike


Proračunski uporabniki prejemajo in izdajajo e-račune prek spletne aplikacije UJPnet.

Poslovanje prek UJPnet je določeno s Pogoji spletnega in mobilnega poslovanja:
 

Prejemanje e-računov
več

Izdajanje e-računov
več

Testiranje v BETA UJPnet
več

Nadomestila in stroški izmenjave e-računov


Nadomestila in stroške izmenjave e-računov plača UJP skladno s plačilnimi roki določenimi z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, v breme sredstev, ki so v proračunu Republike Slovenije predvidena za ta namen. Nadomestila in stroški izmenjave e-računov se obračunavajo v skladu s sporazumi, dogovori in pogodbami, sklenjenimi med proračunskimi uporabniki, UJP, bankami in ponudniki e-poti.

Elektronska hramba e-računov

Pogosta vprašanja

© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo