Elektronska hramba e-računov

Proračunski uporabniki lahko kadarkoli pristopijo k uporabi storitve zajema in hrambe e-računov tako, da UJP posredujejo izpolnjeno Vlogo za vključitev v sistem zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki ter z izbranim izvajalcem Pošto Slovenije sklenejo posamično pogodbo.

 Vloga za vključitev v sistem zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki - velja od 19. 11. 2017

 Vloga za izključitev iz sistema zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki - velja od 19. 11. 2017

 Vzorec neposredne pogodbe - velja od 19. 11. 2017

 Pojasnila za sklenitev neposrednih pogodb - velja od 19. 11. 2017

 Obvestilo o sklenitvi krovne pogodbe - velja od 19. 11. 2017

 Krovna pogodba o opravljanju storitev zajema in hrambe e-računov št. 4302-1-2017 - velja od 19. 11. 2017

 Aneks h krovni pogodbi za proračunske uporabnike, ki so vključeni v sistem eArhiv pri Pošti Slovenije

 Izjava o lastništvu in povezanih družbah - velja od 19. 11. 2017


Proračunski uporabniki, ki že imajo sklenjeno posamično pogodbo s ponudnikom storitve Pošta Slovenije, lahko priključitev storitve naročijo z obrazcem Naročilo: vzpostavitev eArhiva.

Dodatne informacije za izpolnjevanje obrazca Naročilo vključitve storitve eArhiv: tel. (02) 449 2825; elektronski naslov:

Vzorčna notranja pravila za zajem in hrambo gradiva e-računov

 

Proračunski uporabniki, ki so pod pogoji krovne pogodbe št. 4302-1/2014-869, krovne pogodbe št. 4302-1/2017 in aneksa št. 1 h krovni pogodbi št. 4302-1/2017 o opravljanju storitev zajema in e-hrambe gradiva e-računov sklenili posamično pogodbo za izvajanje zajema in e-hrambe gradiva e-računov z izvajalcem Pošta Slovenije d.o.o., lahko prevzamejo Vzorčna notranja pravila za zajem in e-hrambo gradiva e-računov  NP-PU.zip.


Dodatne informacije v zvezi s prevzemom Notranjih pravil za zajem in e-hrambo gradiva e-računov: elektronski naslov: .

 


© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo