Pošiljanje e-računov prek bank in ponudnikov e-poti


Izdajatelji pridobijo navodila in pogoje za pošiljanja e-računov prek bank in ponudnikov e-poti neposredno pri izbrani banki ali ponudniku e-poti.

Seznam bank in ponudnikov e-poti, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov

Ponudniki e-poti

K izmenjavi e-računov z UJP lahko pristopijo ponudniki e-poti, ki omogočajo izmenjavo e-računov za več poslovnih subjektov. Ponudniki e-poti, ki želijo pristopiti k izmenjavi e-računov z UJP, sporočijo interes oziroma nezavezujočo ponudbo na elektronski naslov S ponudniki e-poti, ki ponujajo brezplačno izmenjavo e-računov, bodo sklenjene neposredne pogodbe. Ponudniki elektronske poti, ki za svoje storitve v zvezi z izmenjavo e-računov zaračunavajo nadomestila in stroške, bodo izbrani v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje in notranjim aktom UJP, ki ureja oddajo javnih naročil.

Tehnična dokumentacija za ponudnike e-poti

Opis vmesnika B2B za ponudnike elektronske poti

Shema eVloge

Shema ePrijave


© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo