Pošiljanje e-Računov prek portala UJPeRačun
Portal UJPeRačun

  • Namenjen manjšim izdajateljem za pripravo (ročni vnos e-računov) ter pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom. 
  • Največ 60 e-računov na leto lahko izdajatelji pošljejo proračunskim uporabnikom prek Portala UJPeRačun. 
  • Dostop do Portala UJPeRačun je možen s kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA ali SIGOV-CA). 
  • Za vključitev v Portal UJPeRačun je potrebno na vstopni strani oddati Vlogo za novega uporabnika, v katero se vpiše davčna številka izdajatelja (za zavezance DDV se vpiše davčna številka s predpono SI), ime in priimek uporabnika ter e-naslov, na katerega bo posredovano geslo za dostop (vloge ni potrebno natisniti in poslati Upravi Republike Slovenije za javna plačila).

Več informacij o pogojih poslovanja in uporabi portala UJP eRačun


Splošni pogoji poslovanja

Navodila za uporabo

Pogosta vprašanja

UJP eRačun - VSTOP


Namestitev podpisne komponente

Pred prvim vstopom v Portal UJP eRačun je potrebno namestiti program za elektronsko podpisovanje eRačunov po naslednjih navodilih:
 

Navodila za uporabnike operacijskega sistema Microsoft Windows


Podrobnejša navodila za uporabnike operacijskega sistema Microsoft Windows

Navodila za uporabnike operacijskega sistema Mac OS X

Navodila za uporabnike operacijskega sistema Linux


Kontaktni podatki

Vsebinska vprašanja:
Elektronski naslov:    

Tehnična vprašanja:
Elektronski naslov:  

Telefonska številka: 05/3386 304

Delovni čas: pon – pet 8.00 do 15.00