Nacionalni forum za E-račune

Nacionalni forum za e-račune (v nadaljevanju: Forum) je bil ustanovljen maja 2012. Forum vodita Gospodarska zbornica Slovenije in Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Forum je posvetovalno telo na nacionalni ravni in vključuje predstavnike zainteresiranih deležnikov gospodarstva, javnega sektorja, združenj, zbornic in izobraževalnih institucij.

 

Izhodišča za Nacionalni forum za e-račune 

Namen Foruma

  • Spremljanje razvoja trga izmenjave e-računov ter stopnje sprejetja izmenjave e-računov tako v gospodarskem kot v javnem sektorju.
  •  

  • Pridobivanje povratnih informacij iz okolij, ki jih zastopajo posamezni deležniki, izmenjava izkušenj in dobrih praks med deležniki ter vplivanje na javno mnenje glede novosti in sprememb, ki jih prinaša izmenjava e-računov.
  •  

  • Spodbujanje deležnikov k usklajenem razvoju e-računov oziroma spodbujanje okolja k  zagotavljanju maksimalnega obsega izmenjave e-računov.
  •  

  • Približevanje procesa izmenjave e-računov končnim uporabnikom in pravočasno zaznavanje njihovih potreb.


Kdo lahko postane član Foruma?

 

Predstavniki ponudnikov plačilnih storitev, bank, procesorjev, podjetij, proračunskih uporabnikov,  združenj, zbornic, univerzitetnih ustanov, ki so ali bodo vključeni v sistem izmenjave e-računov.


Kako postati član Foruma? 

  

Za vključitev v Forum je potrebno izpolniti Pristopno izjavo in jo posredovati na elektronska naslova  in Članstvo v Forumu je brezplačno.

 

 

Srečanja v okviru Foruma

 

V okviru Foruma se organizirajo srečanja najmanj dvakrat letno, oziroma odvisno od potrebe deležnikov.

 

Člani Foruma


© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo