JAVNOFINANČNI PRIHODKI – JFP

Obvezne dajatve in drugi javnofinančni prihodki

 

 

Med obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke (v nadaljnjem besedilu: obvezne dajatve) štejemo davke, prispevke in druge dajatve, ki so predpisane kot splošno obvezne. Plačevanje obveznih dajatev nadzirajo nadzorniki (Finančna uprava Republike Slovenije, upravne enote, občine, sodišča,…). Denarna sredstva iz naslova obveznih dajatev so prihodek prejemnikov sredstev, to so proračun Republike Slovenije, proračuni občin, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, Slovenski državni holding d.d. in Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.

 

Zakonodaja

 

 

Pogosta vprašanja


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo