Vračanje

Vračanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

 

O vračilu obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (v nadaljnjem besedilu: obvezne dajatve) odloča nadzornik, ki je odredil plačilo obvezne dajatve na podračun javnofinančnih prihodkov (v nadaljnjem besedilu: podračun JFP).

 

Upravičenec (plačnik preveč ali napačno plačane obvezne dajatve) pri nadzorniku podračuna JFP, ki je prejel napačno plačilo, vloži zahtevo za vračilo. Če podatek o nadzorniku ni razviden iz plačila (podatek »P1« reference v dobro), upravičenec vloži zahtevo za vračilo pri skrbniku podračuna JFP. Podatki o nadzornikih in skrbnikih so dostopni na spletni strani UJP v »Seznamu podračunov javnofinančnih prihodkov« skupine A.

 

Če je vloga za preveč ali napačno plačano obvezno dajatev utemeljena, nadzornik/skrbnik predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) plačilni nalog oziroma akt o vračilu.

 

UJP izvede vračilo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve zavezancu v skladu z 8. členom Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

 

Pogosta vprašanja


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo