Seznam podračunov JFP

Seznam podračunov javnofinančnih prihodkov

 

Seznam podračunov JFP skupine A vsebuje podračune, na katere vplačujejo zavezanci in razporejajo nadzorniki. Na seznamu so pri posameznem podračunu JFP navedeni predpisani obvezni podatki, ki morajo biti navedeni v referenci na številko odobritve: model, šifra proračunskega uporabnika (nadzornika), podkonto oziroma šifra dajatve. Podračuni so objavljeni v registru transakcijskih računov.
 

Seznam podračunov JFP skupine B vsebuje podračune javnofinančnih prihodkov, na katere razporejajo sredstva plačanih dajatev samo nadzorniki. Na seznamu so pri posameznem podračunu JFP navedeni predpisani obvezni podatki, ki morajo biti navedeni v referenci na številko obremenitve in/ali odobritve: model, šifra proračunskega uporabnika (nadzornika), podkonto oziroma šifra dajatve. Podračuni niso objavljeni v registru transakcijskih računov.


 

Seznami podračunov javnofinančnih prihodkov skupine A in skupine B od 01. 04. 2018     


 

Seznami podračunov javnofinančnih prihodkov, na katere vplačujejo ZAVEZANCI in razporejajo nadzorniki - skupina A do 31.03.2018

 

Seznami podračunov javnofinančnih prihodkov, na katere razporejajo le nadzorniki - skupina B do 31.03.2018   

 
 

Napotki in obrazci za odpiranje, spremembo in zapiranje podračunov javnofinančnih prihodkov

Pri odprtju ali zaprtju podračuna javnofinančnih prihodkov (JFP) oziroma spremembi podatkov na podračunu JFP mora proračunski uporabnik (nadzornik) pristojni območni enoti UJP predložiti obrazec Zahtevek za odprtje/spremembo/zaprtje podračunov javnofinančnih prihodkov, ki ga izpolni s pomočjo Navodila za izpolnjevanje obrazca "Zahtevek za odprtje/spremembo/zaprtje podračunov javnofinančnih prihodkov".

 

Pogosta vprašanja© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo