Proračunski uporabniki

Vključitev v register proračunskih uporabnikov več

 

Izključitev iz registra proračunskih uporabnikov več

 

Vpis upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa v register proračunskih uporabnikov več


Izbris upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa iz registra proračunskih uporabnikov več
 

Pripojitev proračunskega uporabnika k drugemu proračunskemu uporabniku več


Spojitev proračunskega uporabnika v novega proračunskega uporabnika več


Razdružitev proračunskega uporabnika v nove proračunske uporabnike več

 

Sprememba imena, sedeža, ustanovitelja proračunskega uporabnika več


Sprememba zastopnika proračunskega uporabnika več


© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo