Spletni register proračunskih uporabnikov (iRPU)

    Iskanje po podatkih registra proračunskih uprabnikov

 

UJP zagotavlja spletni dostop do registra proračunskih uporabnikov oziroma do podatkov posameznega proračunskega uporabnika in javnih podatkov o njihovih podračunih. Na voljo so različni registrski podatki (popolni naziv, kratek naziv, naslov, ipd.), ki se lahko iščejo z vnosom iskalnih pogojev iz Navodila za uporabo iskalnika register proračunskih uporabnikov (iRPU).

 

Podatki se ažurirajo dnevno.

 

RPU omogoča tudi dnevno pripravo in izpis seznamov proračunskih uporabnikov, podračunov in računov proračunskih uporabnikov.

 


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo