Postopek vključitve v poslovanje prek UJPnet

Uporabnik UJPnet lahko postane izključno fizična oseba, ki je lastnik digitalnega potrdila registriranega izdajatelja SIGOV-ca oziroma SIGEN-ca in ga s pooblastilom določi zastopnik proračunskega uporabnika. Bodoči uporabnik na vstopni strani UJPnet izpolni in odda spletno Vlogo za dostop do UJPnet na kateri označi storitve, ki jih želi opravljati prek UJPnet. Vlogo za dostop do UJPnet natisne ter opremljeno z žigom in podpisom zastopnika proračunskega uporabnika odda pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti. Po prejemu gesla zadostop do UJPnet uporabnik prične s poslovanjem prek UJPnet.
 

Pomembne informacije:


Navodilo za izpolnjevanje vloge za dostop do UJPnet

Navodilu za delo z UJPnet

Pogosta vprašanja


© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo