Postopek vključitve v poslovanje prek UJPnet B2B

Uporabnik UJPnet B2B lahko postane proračunski uporabnik, ki je lastnik digitalnega potrdila za poslovne subjekte (za strežnike ali splošne nazive) ali s strani proračunskega uporabnika pooblaščena oseba, ki je lastnik digitalnega potrdila in ga s pooblastilom določi zastopnik ter ima zagotovljen strežnik z nameščeno ustrezno programsko opremo, ki podpira funkcionalnost vmesnika B2B.
 

Pred vključitvijo v poslovanje prek UJPnet B2B mora bodoči uporabnik opraviti testiranje prek testne aplikacije BETA UJPnet dostopne na https://betaujpnet.ujp.gov.si. Na vstopni strani testne aplikacije BETA UJPnet uporabnik izpolni in odda testno spletno Vlogo za dostop do BETA UJPnetB2B na kateri označi storitve, ki jih želi testirati prek testne aplikacije BETA UJPnet. Testno spletno Vlogo za dostop do BETA UJPnet B2B nato natisne ter jo opremljeno z žigom in podpisom zastopnika proračunskega uporabnika odda pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti. Po prejemu gesla za dostop do testne aplikacije BETA UJPnet uporabnik lahko prične s testiranjem vmesnika B2B. 
 

Če uporabnik BETA UJPnet z istim digitalnim potrdilom opravlja testiranje za več proračunskih uporabnikov oziroma podračunov mora opraviti testiranje vsaj za enega od teh, za vse ostale lahko odda pisno izjavo ter seznam vseh proračunskih uporabnikov oziroma podračunov z nazivi, s katero potrjuje delovanje vmesnika B2B za navedene proračunske uporabnike oziroma podračune. Pisno izjavo odda pristojni območni enoti UJP osebno, po pošti ali po e-pošti.
 

Po uspešno zaključenem testu v testni aplikaciji BETA UJPnet proračunski uporabnik na vstopni strani UJPnet izpolni in odda spletno Vlogo za dostop do UJPnet B2B, jo natisne ter opremljeno z žigom in podpisom zastopnika odda pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti. Po prejemu gesla za dostop do UJPnet B2B uporabnik UJPnet B2B lahko prične s poslovanjem prek UJPnet B2B.


© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo