Predložitev plačilnih nalogov

Proračunski uporabniki za opravljanje domačih, čezmejnih in drugih plačilnih transakcij lahko UJP predložijo plačilne naloge v papirni in elektronski obliki (na zgoščenki, USB ključu ali prek spletne aplikacije UJPnet), in sicer:
 

 • plačilni nalogi v papirni obliki:
  • univerzalni plačilni nalog - obrazec UPN
  • tuji plačilni nalog za odliv - obrazec TPNO 70
  • tuji plačilni nalog za priliv - obrazec TPNP 60 
 • plačilni nalogi v elektronski obliki:
  • obrazec UPN– ISO 20022 XML
  • evropski nalog – ISO 20022 XML 
  • tuji plačilni nalog za odliv – TPNO.txt.
  • tuji plačilni nalog za odliv – ISO 20022 XML

Proračunski uporabniki za izvajanje domačih in čezmejnih plačilnih transakcij uporabijo obrazec UPN in Evropski nalog (ISO 20022.XML) lahko pa tudi obrazec TPNO 70, ki je načeloma namenjen izvrševanju drugih plačilnih transakcij. Za izvajanje drugih plačilnih transakcij se uporablja obrazec TPNO 70 in tuji plačilni nalogi za odliv (ISO 20022.XML).
 

Proračunski uporabnik uporabi obrazec TPNP 60 samo v primeru pologa gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije.
 

Odpoklic izvršenih SEPA kreditnih plačilnih nalogov s strani proračunskega uporabnika

 

Proračunski uporabnik lahko odpokliče že izvršen SEPA kreditni plačilni nalog tako, da na uradni elektronski naslov pristojne območne enote UJP posreduje zahtevo za odpoklic SEPA kreditnega plačilnega naloga. V zahtevi za odpoklic navede osnovne podatke, ki so potrebni za enolično določitevSEPA kreditnega plačilnega naloga, in sicer znesek, datum izvršitve in prejemnika plačila ter razlog za odpoklic.

 

Rok za predložitev zahteve za odpoklic je najkasneje peti delovni dan po poravnavi SEPA kreditnega plačila v okviru uradnega delovnega časa območne enote UJP, če so razlogi, ki so povzročili nepravilno izvršitev SEPA kreditnega plačilnega naloga tehnične narave (podvojeno plačilo ali zloraba). Če pa so razlogi za odpoklic SEPA kreditnih plačilnih nalogov vsebinske narave (napačen znesek plačila, napačen IBAN, prejemnika plačila in drugo) je rok za predložitev zahteve za odpoklic najkasneje pet delovnih dni pred potekom 13 mesecev po poravnavi SEPA kreditnega plačila, znotraj uradnega delovnega časa območne enote UJP.

 

UJP ob prejemu zahteve za odpoklic preveri ali so navedeni podatki zadostni za enolično določitev SEPA kreditnega naloga in v primeru nezadostnih podatkov o tem obvesti proračunskega uporabnika.

 

Odgovor na odpoklic je lahko negativen ali pozitiven. V primeru negativnega odgovora, Banka Slovenije o tem obvesti UJP, ki odgovor posreduje proračunskemu uporabniku, v primeru pozitivnega odgovora, pa se izvede SEPA vračilo.

 

Odpoklic izvršenih SEPA kreditnih prilivov s strani nalogodajalca

 

Banka Slovenije lahko prejme zahtevo za odpoklic SEPA priliva, ko je ta že bil razporejen na podračun proračunskega uporabnika. V tem primeru Banka Slovenije pošlje zahtevo na UJP, ki zahtevo za odpoklic posreduje proračunskemu uporabniku, prejemniku sredstev. Rok za odgovor na prejeti odpoklic je 5 delovnih dni.

 

Če proračunski uporabnik ugotovi, da je zahteva za odpoklic upravičena, izvrši vračilo sredstev tako, da na plačilni nalog v polje IBAN prejemnika vpiše številko računa Banke Slovenije SI56 0100 0000 0100 090, v polje Referenca prejemnika ali v polje Namen zapiše sklic SI05 232749302.

 

Po prejemu sredstev od proračunskega uporabnika, Banka Slovenije izvrši vračilo teh sredstev banki, ki je posredovala zahtevo za odpoklic. V nasprotnem primeru, ko proračunski uporabnik zavrne zahtevo za odpoklic prejetega SEPA priliva, razlog za tako zavrnitev posreduje UJP. UJP razlog posreduje Banki Slovenije, ki pošlje negativni odgovor in prejeti razlog pošiljatelju odpoklica SEPA priliv.

Pravna podlaga 

 


Pogosta vprašanja

© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo