Predložitev plačilnih nalogov

Proračunski uporabniki za opravljanje domačih, čezmejnih in drugih plačilnih transakcij lahko UJP predložijo plačilne naloge v papirni in elektronski obliki (na zgoščenki, USB ključu ali prek spletne aplikacije UJPnet), in sicer:
 

 • plačilni nalogi v papirni obliki:
  • univerzalni plačilni nalog - obrazec UPN
  • tuje plačilno navodilo za odliv - obrazec TPNO 70
  • tuje plačilno navodilo za priliv - obrazec TPNP 60 
 • plačilni nalogi v elektronski obliki:
  • obrazec UPN– ISO 20022 XML
  • evropski nalog – ISO 20022 XML 
  • tuje plačilno navodilo za odliv – TPNO.txt.
  • tuje plačilno navodilo za odliv – ISO 20022 XML

Proračunski uporabniki za izvajanje domačih in čezmejnih plačilnih transakcij uporabijo obrazec UPN in Evropski nalog (ISO 20022.XML) lahko pa tudi obrazec TPNO 70, ki je načeloma namenjen izvrševanju drugih plačilnih transakcij. Za izvajanje drugih plačilnih transakcij se uporablja obrazec TPNO 70 in tuji plačilni nalogi za odliv (ISO 20022.XML).
 

Proračunski uporabnik uporabi obrazec TPNP 60 samo v primeru pologa gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije.
 

Pravna podlaga 

 


Pogosta vprašanja

© 2018 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo