Tuji plačilni nalog za priliv – obrazec TPNP60

Oblika obrazca TPNP 60 je določena v prilogi 9  Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

 

Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca TPNP 60 so določena v prilogi 10  Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

 

Banka Slovenije posreduje UJP obvestilo o prejemu plačila iz države - OP, obvestilo o čezmejnem ali drugem plačilu, ali obvestilo o SEPA prejetem plačilu/vračilu - OS (v nadaljevanju obvestilo o prejetem plačilu) v XML formatu. V primeru, da podatki na obvestilu o prejetem plačilu zadostujejo za neposredno razporeditev sredstev na podračun prejemnika, se sredstva knjižijo na podračun prejemnika plačila. 

 

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za neposredno razporeditev prejetega plačila so: 

  • podračun prejemnika sredstev mora biti aktiven v registru podračunov odprtih pri UJP,
  • na obvestilu o prejetem plačilu mora biti podračun naveden v IBAN strukturi,
  • naveden podračun mora biti odprt v valuti odobritve. 

 

V primeru, da podatki na obvestilu o prejetem plačilu ne zadostujejo za neposredno razporeditev, se sredstva knjižijo na podračun nerazporejenih sredstev, ki je odprt v okviru posameznega enotnega zakladniškega računa.

Da bo lahko postopek knjiženja prejetih plačil na ustrezen podračun proračunskega uporabnika hitrejši in pravilen, je zelo pomembno, da proračunski uporabnik svojim partnerjem v tujino sporoči vse potrebne podatke, ki jih morajo navesti pri plačilu svoje obveznosti. Proračunski uporabniki podatke lahko posredujejo na obrazcu Finančna identifikacija.

Navodila za izpolnjevanje obrazca Financial identification: Izpolnjevanje in potrjevanje obrazcev "Financial Identification". 
 

Vzorčni primer izpolnjenega obrazca TPNP 60

 

Obrazec »Financial Identification«  več

 

Izpolnjevanje obrazca »Financial Identification« več

 

Postopek v UJP, v primeru, ko podatki na obvestilu o prejetem plačilu zadostujejo za neposredno razporeditev več

 

Postopek v UJP, v primeru, ko podatki na obvestilu o prejetem plačilu ne zadostujejo za neposredno razporeditev več


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo